Vi krever strømSPAREhjelp

I høstens forslag til statsbudsjett for 2023 kom Regjeringens med sin plan for energieffektivisering i bygg. Naturvernforbundet forventer at Stortinget vedtar en bedre ordning som gjør det enklere å spare strøm – uten å måtte fryse!  

Om alle bygg energioppgraderes og tar de riktige grepene i forbindelse med vedlikehold og moderniseres vil energiforbruket etter hvert reduseres betydelig og store strømmengder frigis til andre formål.  

Støtt oss i kravet om strømsparehjelp  

Husholdninger har fått strømstøtte som gjør det lettere å håndtere høye strømpriser. Nå trenger vi press for å få støtte til strømsparing. Det er bra for både miljøet og strømregningen.  Regjeringen kommer ikke med noen nye forslag i sin plan. Bevilgningen til Enova for støtte til vanlige husholdninger er redusert.


Bli med oss i kampen! Bli medlem i Naturvernforbundet! 

Vi vil at folk skal få: 
1) Gode rådgivning: Informasjon om hva du bør gjøre for å spare strøm i din bolig. 
2) Tilskudd til viktige tiltak: Støtte til å etterisolere, skifte vinduer, installere varmepumpe og andre energismarte løsninger 
3) Gunstige Lån: Gode lånebetingelser for energioppgradering 
 
Energieffektivisering og –sparing er den raskeste, billigste, minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å bidra til løsninger på energikrisen. 

Strømsparestøtte er bra, men strømSPAREstøtte er bedre 
Det vil bli brukt over 40 milliarder på strømstøtte til husholdninger i 2022. Dette er 100 ganger mer enn det som brukes på å støtte tiltak for å spare strøm. Nå krever Naturvernforbundet at strømstøtten følges opp med tiltak som gjør at vi kan redusere strømforbruket. 

Naturvernforbundet er enig i at en strømstøtteordning for grunnleggende privat strømforbruk er nødvendig nå, og at det er viktig å hjelpe de som sliter mest med å betale strømregningene, og ha tilpassede støtteordninger for dem. Støtten bør ha en sosial fordelingsprofil. 

Men hvis regjeringen er opptatt av politikk som står seg over tid, må vi løse de grunnleggende utfordringene med dagens energisystem. 

Se Naturvernforbundets krav til tidenes satsing på strømsparing 

Få tips til hvordan du kan bli energismart