Erna vil ta fra oss skogens ro

Regjeringen la i dag fram forslag om å åpne for at kommuner kan tillate fornøyelseskjøring med snøskutere. – Et av de hardeste slagene mot norsk friluftsliv og sårbart naturmangfold i nyere historie, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Mennesker som kjører snøskutere om vinteren

I dag er bruk av snøskutere i utmark stort sett begrenset til nytte- og leiekjøring. Nå kan «moro-kjøring» i stor stil ødelegge naturopplevelser for det store flertallet, hvis Stortinget går inn på regjeringens forslag .

– 2015 er Friluftslivets år. Regjeringens gave til turglade nordmenn er flere støyende snøskutere i naturen. Vi kunne knapt få en verre start, sier Haltbrekken.  

Over lang tid har alle seriøse meningsmålinger vist at lovforslaget er svært upopulært i befolkningen. Selv i regjeringspartiene er det langt flere som er mot enn for at fornøyelseskjøring skal bli tillatt.    

– I mai sa regjeringen at det ville være uforsvarlig i forhold til friluftslivet og naturmangfoldet  å tillate fornøyelseskjøring uten mer kunnskap om konsekvensene. Siden har regjeringen ikke gjort noe som helst for å skaffe slik kunnskap til veie. Derfor henger det ikke på greip når de nå likevel vil tillate morokjøring, sier Haltbrekken.

– Nordmenn trenger ikke brølende motorer for å trives i naturen, fastslår Haltbrekken. Tvert imot! Vi vil fortsatt ha stille natur, som vi kan nyte uten å forstyrre dyrelivet og hverandre. Vi setter nå vår lit til at Stortinget tar det ansvaret regjeringen ikke har tatt, og sørger for at saken blir forsvarlig utredet før det tas noen avgjørelse. Stortinget ba om rask behandling, ikke om hastverksarbeid, presiserer Haltbrekken, som nå appellerer til Stortinget:

– Lytt til egne velgere, til organisasjonene deres og til fagmiljøene – og sett foten ned. Denne saken er ikke tjent med mer av lemfeldig og ukvalifisert behandling.

Mandag forrige uke gikk seks tidligere miljøvernministre hardt ut mot lovforslaget i en felles kronikk i VG, og uttrykte sterk bekymring  for regjeringens forslag. De påpeker også at skadevirkninger for naturmangfoldet over hodet ikke er utredet.                                                                                                                                                 

– Konsekvensene for utsatte arter i norsk vinternatur som rovfugl, villrein, rype, fjellrev, hare og skogsfugl er i det hele tatt ikke vurdert. Hva med naturmangfoldlovens føre var-prinsipp, spurte ministrene i artikkelen.