15.jun 2023

Sammenheng mellom nordmenns forbruk og naturtap

Hva:
Når: 15.jun, kl. 08:00 – 09:30
Hvor: Naturhistorisk museum, Klimahuset. Sarsgt1/Monrads gt. Oslo

For første gang viser en rapport sammenhengen mellom nordmenns private forbruk og artsutryddelse på verdensbasis. Hva sier den og hva betyr det? Start dagen med gratis frokost og faglig påfyll i Klimahuset!

Det private forbruket i Norge er tredoblet de siste tretti årene og artstapet har økt i takt med forbruket. Det viser den ferske rapporten Hvordan norsk forbruk utrydder arter laget av Naturvernforbundet i samarbeid med Sintef.

Tallene i rapporten peker på en klar sammenheng mellom forbruk, råvarebruk, arealbeslag og naturtap. Forbruket legger beslag på mer areal, råvarer og vann enn andre land vi gjerne sammenligner oss med.

Å stanse naturtap er ett av målene i den internasjonale naturavtalen inngått i desember 2022. Skal vi oppnå det, må vi kunne snakke om elefanten i rommet – forbruket vårt.

I frokostmøtet vil du få presentert hovedfunn fra rapporten før vi har en samtale om hva vi bør gjøre for å snu utviklingen og hvorfor det er så vanskelig å gjøre endringer til tross for kunnskap om hvor ødeleggende atferden vår er. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Program fra 8.30:

Presentasjon av hovedfunn fra Naturvernforbundets rapport

Kort om metodikk og innhold

Samtale:

Pernille Hansen, Nestleder i Naturvernforbundet

Anne Guri Solem, Prosjektleder i Naturvernforbundet

Arve Hansen, forsker ved UiOs senter for Utvikling og miljø og leder av SUMs forskergruppe på bærekraftig forbruk og energi.

Cristina-Maria Iordan, forsker ved SINTEF

Arrangementet strømmes via denne lenken: https://www.nhm.uio.no/…/ekster…/230615-rapport-NVF.html

Det blir servert gratis frokost og publikum kan oppleve Klimahusets interaktive utstilling om klima og klimaendringer etter endt frokostmøte.

Gratis inngang

Gi gjerne beskjed om du kommer iva dette Facebook-arrangementet:

Frokostmøte: Sammenheng mellom nordmenns forbruk og naturtap | Facebook