– Ferjerederiene har en stor jobb å gjøre

Utslippstall fra ferjer i Europa viser noe høyere utslipp enn tidligere beregnet, spesielt fra hurtiggående båter. Likevel vil en kombinasjon av båt og tog oftest være mer klimavennlig enn å ta fly på Europaferien.

Stor ferje

I slutten av juni 2019 ble tallene fra EUs prosjekt Thetis-MRV publisert. Her skal utslipp fra skip som går i trafikk i Europa monitoreres, rapporteres og verifiseres i et sammenlignbart system, for første gang. Innrapporteringen har vært åpen siden 2017, og de første publiserte tallene viser at mange av ferjelinjene har et noe høyere utslipp enn tidligere antatt. Tallene tar høyde for mengden gods som hvert enkelt skip frakter, og allokerer utslippene til passasjerer og gods etter et system som skal være sammenlignbart. Indirekte utslipp, blant annet som følge av raffinering av olje og bygging av skip, er ikke tatt med i tallene.

– Dette viser at ferjerederiene har en stor jobb å gjøre når det gjelder å kutte utslipp. Skal man på tur til Europa, og vil kutte sine utslipp mest mulig, vil tog og buss være langt bedre valg enn ferjene. Likevel vil en tur med ferje og tog, der togstrekningen utgjør en betydelig del av turen, være å foretrekke fremfor å ta med bil på ferja, eller å fly hele veien, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Klimaeffekt per personkilometer, målt i antall gram CO2-utslipp:

Oslo-Kiel:
Color Fantasy (231)
Color Magic (226)

Oslo-København:
Crown Seaways (230)
Pearl Seaways (199)

Oslo-Frederikshavn:
Stena Saga (297)

Larvik/Kristiansand-Hirtshals:
Super Speed 1 (394)
Super Speed 2 (487)
Fjord Cat (637)

Bergen/Stavanger/Langesund-Hirtshals:
Bergensfjord (125)
Stavangerfjord (121)

Sandefjord-Strömstad:
Color Viking (414)
Bohus (549)
Oslofjord (444)

Hurtigruten:
Snitt alle skip (394)

Fly:
Businessklasse, langdistanse (536)
Innenriks/Norden, 1-1,5 timer (284)
Mellomdistanse, Europa, 2-3 timer (201)

Tog:
Diesel (91)
Elektrisk, europeisk strømmiks (24)
Elektrisk, nordisk strømmiks (10)

Buss:
Diesel (27)

Kilder:
Utslippstall for ferjer:
Thetis-MRV
Utslippstall for fly, bil, tog og buss:
Framtiden i våre hender

PS: Som med all statistikk, er det usikkerheter og forenklinger bak flere av disse tallene. Vi har imidlertid gjort vårt beste for å gjøre denne listen så sammenlignbar som mulig.