Fjernet 50 000 pøbler

Nærmere 50 000 pøbelgraner ble fjernet på den nasjonale pøbelgrandugnaden i helgen.

Kvinne som fjerner gran

– Vi er kjempefornøyd med helgens dugnad. Pøbelgran er en av de store truslene mot norsk natur. Mange verneområder og kystlandskap er i ferd med å gro igjen med slike trær, sier Jorunn Vallestad, rådgiver i Naturvernforbundet.

Helgen 23.-24. september ble det arrangert dugnad for å fjerne sitkagran, edelgran og andre fremmede treslag en rekke steder i Norge. Trærne er plantet ut av skogbruket fordi de vokser raskt, men de sprer seg fra plantefelt og utkonkurrerer naturlige arter. På den måten truer de artsmangfold og verdifull natur over hele landet. Derfor kalles de pøbelgraner.

I løpet av helgen ble cirka 50 000 fremmede trær fjernet fra 150 dekar, hvor cirka 100 personer nedla mer enn 500 dugnadstimer på de sju stedene som har rapportert inn tall fra sine arrangementer: Sandnesmarka i Hadsel, Jeløy i Østfold, Løkeneshalvøya i Asker, Eidsfoss i Vestfold, Vestvågøy i Lofoten, Ånuglo og Øksnesmarka i Hordaland. I tillegg har det foregått dugnader flere andre steder.

– Vi takker for en utrolig innsats til alle ildsjeler og frivillige i Naturvernforbundet og Norsk Botanisk Forening, som i helgen bidro til å ta vare på naturmangfoldet i Norge, sier Honorata Gajda i Norsk Botanisk Forening.

Fra 1950-tallet har det foregått en nasjonal statsstøttet planting av trær over hele Norge. Dette har ført til et tett skogdekke mange steder langs kysten som fortrenger den opprinnelige naturen.  Mange av de utenlandske treslagene har stor spredningsevne. Resultatet er enorme mengder med små trær som vokser opp utenfor plantefeltene og fortrenger artene som vokser der naturlig, mange av dem sjeldne og truede.

I alt er 800 000 dekar tilplantet med utenlandske treslag i Norge. 500 000 dekar, over 60 prosent, er sitkagran. Contortafuru, busk- og bergfuru, lutzgran, lerk og edelgran er hver for seg plantet ut på mellom 30 og 80 dekar, ifølge Skog og landskaps oppdragsrapport 01/2008.

Samtidig som staten på den ene siden gir tillatelser til å plante ut fremmede trær, brukes det årlig store ressurser på å fjerne pøbelgraner som har spredd seg i naturen. Kystlyngheier er en av naturtypene som er verst rammet. Der det tidligere var åpne landskap, er det blitt granskog som er så tett og mørk at knapt noe annet kan leve der. Likevel gir Fylkesmannen hvert år tillatelse til å sette sitkagran, lutzgran, lerk og andre fremmede trær ut i norsk natur. Ikke sjelden er det store og sårbare naturverdier i nærheten.

– Det er på høy tid med et forbud mot utplanting av invaderende fremmede trær i skogbruket. Vi vet at disse trærne er til stor skade for norsk natur, sier Vallestad.

Helgens nasjonale pøbelgrandugnad var det samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening, Naturvernforbundet, Sabima og WWF Verdens naturfond. Dugnaden er en årlig begivenhet, og det var tredje gang den ble gjennomført.

Nasjonal pøbelgrandugnad 2017
Liste over arrangementer

Østlandet
– Pøbelgrandugnad på Eidsfoss Hovedgård – 23. september
Sted: Eidsfoss Hovedgård, Gårdsgata 1, 3095 Eidsfoss, Vestfold
Tid: kl 10:00-13:00 lørdag 23. september
Arrangør: Buskerud Botaniske Forening
Kontaktperson: Roger Halvorsen og Kristin Bjartnes, mobil 909 52 045

– Edelgrandugnad på Jeløy i Østfold – 23. september
Sted: Alby på Jeløya, Moss, Østfold
Tid: Vi møtes på parkeringsplassen ved Galleri F15, kl 10:00 lørdag 23. september
Arrangør: Østfold Botaniske Forening
Kontaktperson: Camilla Lindberg tlf: 948 99 125 camlin@nmbu.no
Facebookevent: www.facebook.com/events/1390693114340686/

– Edelgrandugnad på Løkeneshalvøya i Asker – 24. september
Sted: P-plassen ved Spiradammen, Asker, Akershus
Tid: kl 11:00 søndag 24. september
Arrangør: Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen
Kontaktperson: Geir Arne Evje og Gunnar Klevjer tlf 917 69 307, gunnarklevjer@gmail.com
Facebookevent: www.facebook.com/events/299675353846509

Sørlandet
-Pøbelplantedugnad i Agder – 30. september -1. oktober
Sted: Buholmsanden på Østre Randøya, Vest-Agder
Arrangør: Agder Botaniske Forening
Påmelding innen 26. sept: Asbjørn Lie tlf: 970 64 081 asbjorn.lie@uia.no

Vestlandet
– Pøbelgrandugnad i Øksnesmarka i Austrheim – 23. september
Sted: Øksnes grendahus, Austrheim, Nordhordland
Tid: kl 10-14 lørdag 23. september
Arrangør: Naturvernforbundet i Nordhordland
Kontaktperson: Jan Nordø tlf: 926 43 518, jnordo@broadpark.no

– Kartlegging av pøbelgran i Flora, Sogn og Fjordane – 23.-24. september
Arrangør: Naturvernforbundet i Flora
Kontaktperson: Jon Anders Stavang tlf: 414 03 281, jastavang@live.com

-Pøbelgrandugnad på Ånuglo 23.-24. september
Sted: Ånuglo naturreservat, Tysnes, Hordaland (avreise Bergen)
Arrangør: Naturvernforbundet i Hordaland, Norsk Botanisk Forening Vestlandsavdelingen og WWF
Påmelding: http://bit.ly/Ånuglopåmelding
Kontakt: hordaland@naturvernforbundet.no
Facebookevent: www.facebook.com/events/1878887482439026/

Nord-Norge
-Sitkadugnad på Sandnes i Hadsel, Vesterålen – 23. september
Sted: På eiendommen til Terje Nicolaysen i Sandnesmarka, Hadsel kommune, på Langøya
Tid: kl 11.00 – 16.00 lørdag 23. september
Arrangør: Naturvernforbundet i Vesterålen
Kontaktperson: Jan Hatløy, tlf: 99493677, jan.hatloy@gmail.com

– Sitkagrandugnad i Lofoten – 23 september
Sted: Sandveien 58, Vestresand, Vestvågøy, Lofoten
Tid: kl 10:00 lørdag 23. september
Arrangør: Vestresand grendelag
Kontaktperson: Frode Hallingbye tlf: 91856185
Facebookevent: www.facebook.com/vestresandgrendelag/posts/1503852216368983

For mer informasjon om pøbelgrandugnaden og arrangementene se: Nasjonal pøbelgrandugnad