Gravemaskiner rydder en gammel avfallsfylling på Fornebu

Foto: Statsbygg

Forurensning

Forurensning handler ikke bare om giftig eksosforurensning i storbyer eller oljeutslipp fra grunnstøtte tankbåter. Også innen landbruk, transport, industri, bygg - stort sett over alt kan vi finne miljøgifter og stoffer som forurenser dersom de blir sluppet ut i naturen. Og det gjør de - altfor ofte.

Forurensning skjer både i vann, i jordsmonn, i luft og i vegetasjon, og har ofte katastrofale følger for natur og plante- og dyrearter. Miljøgiftene kommer fra et utall kilder, og hvor farlige de er varierer sterkt.

Mange av miljøgiftene kommer som følge av våre dagligliv.  Industrien, vedfyring og veitrafikk er viktige kilder til utslipp av flere tungmetaller og organiske miljøgifter. Vedfyring og veitrafikk fører også til overskridelser av nasjonale mål for svevestøvforurensning i Oslo og andre storbyer.

Kjemiske tikkende bomber
Ikke alle kjemikalier og stoffer er like skadelige. Enkelte er harmløse. Det er imidlertid et stort antall kjemikalier og stoffer som kan forårsake alvorlige skader både på naturen og på menneskene som bor der. Disse stoffene er fullt lovlig å lage og bruke, men ikke lov å dumpe i naturen eller behandle som vanlig avfall.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke skjer ulykker.

Vi har alle sett TV-bildene av svarte strendene og de tilgrisede sjøfuglene som bokstavelig talt drukner i olje. Det er blant de tydelige forurensingsulykkene. Mindre synlige er tungmetallene som siver ut i lakseelver fra nedlagte gruveanlegg, og kvikksølvholdig avfall fra industrien som går ut i sjøen og ender opp i fisken vi fisker. 

Det er nemlig ikke bare ulykker som forårsaker miljøgifter i naturen.

Lovlig forurensning
Det er faktisk lov å slippe ut kjemikalier i naturen  - så lenge man holder seg innenfor rammene av lov om forurensninger og om avfall.

Miljødirektoratet forvalter og fører tilsyn med forurensingsloven, produktkontrolloven og forskjellige forskrifter om avfall og forurensing her i landet. De bestemmer også hvem som skal få slippe ut hva, og gir tillatelser, stiller krav og setter grenser for utslipp, og fører tilsyn med at kravene overholdes.

Giftige minner fra fortiden
En annen årsak til forurensning og miljøgifter i naturen er at kjemikaliebruken var mindre regulert før, blant annet på grunn av at man tidligere ikke visste like mye som man vet nå om konsekvensene av de stoffene man brukte.

Nå mange år senere begynner følgene av kjemikaliebruken å vise seg, og skadene er ofte svært omfattende og av og til også irreversible, lenge etter at kjemikaliene var i bruk. Ofte viser det seg også at nye stoffer, som er innført som erstatning for gamle, skadelige stoffer, har mye av de samme skadelige egenskapene for naturen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.01.2019

Nyheter

Sivil ulydighet-aksjon Vevring Gina og Anne-Line m fl 26-04-22 Foto NU

Varsler søksmål for å stanse gruvedumping

12.05.2022 | Sist oppdatert: 12.05.2022

I over to uker har aksjonister stanset oppstarten av det omstridte gruveprosjektet ved Førdefjorden. I dag trapper de opp motstanden med en siste storaksjon på anleggsområdet til Nordic mining i Vevring. Samtidig varsler Naturvernforbundet og Natur og Ungdom søksmål mot staten for å stanse gruvedumping i Førdefjorden. Organisasjonene mener at utslippstillatelsen til gruvedrift bryter med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften.

Løvetannbilete-Førdefjorden2 lite

Reagerer kraftig på ja til gruvedumping

06.05.2022 | Sist oppdatert: 06.05.2022

Næringsminister Jan Christian Venstre stanser ikke gruveprosjektet med sjødeponi i Førdefjorden. – Vi er utrolig skuffet. Regjeringen burde stanset dette miljøskadelige gruveprosjektet. Vi kan ikke tillate at enda en fjord skal bli ødelagt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Sivil ulydighet-aksjon Vevring Gina og Anne-Line m fl 26-04-22 Foto NU

Støttemarkering for Førdefjorden

29.04.2022 | Sist oppdatert: 30.04.2022

Lørdag 30. april klokken 16.30 er det støttemarkering i Oslo for aksjonistene ved Førdefjorden, hvor Natur og Ungdom og lokale miljøvernere bruker sivil ulydighet for å hindre gruvedumping i Førdefjorden.

Løvetannbilete-Førdefjorden2 lite

Støtter Natur og Ungdoms aksjon ved Førdefjorden

26.04.2022 | Sist oppdatert: 26.04.2022

Naturvernforbundet gir full støtte til sivil ulydighets-aksjonen i Vevring, hvor Natur og Ungdom har lenket seg fast for å hindre gruvedumping i Førdefjorden. – Dette forurensende og utdaterte gruveprosjektet må stanses. Nå må næringsminister Jan Christian Vestre komme på banen og trekke driftskonsesjonen tilbake, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Aksjon NU Førdefjorden_zoomet
La Førdefjorden leve

Støtteuttale til aksjonar for å berge Førdefjorden

08.03.2022 | Sist oppdatert: 08.03.2022

Naturvernforbundets landsstyre gjer si heilhjarta støtte til aksjonistane ved Førdefjorden i Sogn og Fjordane, som i desse dagar førebur seg på aksjonar, om nødvendig sivilt ulydige, i området der Nordic Mining planlegg å byggje gruveanlegget.

Jøssingfjord 20-12-2019__24 red
Sjødeponi trolig i strid med EU-direktiver

Ber næringsministeren om å stanse gruvedumpingen

02.03.2022 | Sist oppdatert: 02.03.2022

I et nytt brev til næringsminister Jan Christian Vestre kommer Naturvernforbundet og Natur og Ungdom med sterke oppfordringer om å stanse gruvedumpingen i Førdefjorden. Samtidig har EFTAs overvåkningsorgan ESA nå bedt Norge om mer informasjon om hvordan dumping av gruveavfall vil påvirke norske fjorder. Mye tyder på at tillatelsene til sjødeponi bryter med EU-direktiver.

Ved Førdefjorden Vevring

8 av 10 sier nei til gruvedumping

18.12.2021 | Sist oppdatert: 18.12.2021

Det er stort flertall mot sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord. Det viser en undersøkelse Norstat har utført. Motstanden mot gruvedumping har økt i Norge de siste årene.

Løvetannbilete-Førdefjorden2 lite

Gruvedumpingen i strid med EU-direktiv

16.12.2021 | Sist oppdatert: 16.12.2021

Den planlagte gruvedumpingen i Førdefjorden og Repparfjord er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Det kommer frem av ESAs foreløpige konklusjon i klagesaken der Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og ni andre organisasjoner anklager gruveselskapene for manglende avfallsplan. Likevel overser klima- og miljødepartementet kritikken fra ESA i sitt svar til forvaltningsorganet, som ble publisert av Stortingets EØS-tjeneste onsdag.

Viser fra 1 til 8 av totalt 121 artikler

Relaterte tema