Naturvernforbundet støtter aksjonistene

– Dette er et pågående menneskerettighetsbrudd som ikke kan fortsette lenger. Områdene må tilbakeføres til reindrifta, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, sammen med Baeska Niilas, parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund i SametingetTor Bjarne Christensen

I oktober 2021 fastslo Høyesterett at konsesjonen til vindindustri på Fosen var ugyldig.


– Vi er sjokkert over at regjeringen etter over 500 dager fortsatt ikke har noen plan for hvordan dommen skal følges opp, sier Gulowsen.

Den 23. februar gikk aksjonister fra NSR-Nuorat og Natur og Ungdom inn i Olje- og energidepartementet og okkuperte resepsjonsområdet. Etter at aksjonistene natt til mandag ble fjernet av politiet, ble alle inngangene til departementet sperret av folk fra de to organisasjonene. Den kjente aksjonisten Greta Thunberg har deltatt på aksjonene.

LES MER: – På tide å ta ansvar, Støre?

Naturvernforbundet støtter aksjonistene, og mener det er grunnleggende uradikalt å kreve at en Høyesterettsdom skal følges opp.

– Regjeringen må nå forstå alvoret og løse denne saken. Reindriftsområdene må restaureres og tilbakeføres til reindriften. Staten må innse at den har tapt, og at menneskerettighetsbruddet som Høyesterett har konstatert må repareres. Vi kan ikke vente lenger. Denne prosessen ødelegger tilliten vi trenger i dette landet. Dommer må respekteres og følges opp, selv om det er staten som taper. Slik skal det være i en rettstat, sier Gulowsen.

Aksjonister fra NSR-Nuorat og Natur og Ungdom blokkerer Olje- og energidepartementet. På bildet Gina Gylver, Greta Thunberg og Ella Maria Hætta Isaksen. Foto: Tor Bjarne Christensen
Aksjonister fra NSR-Nuorat og Natur og Ungdom blokkerer Olje- og energidepartementet 27. febuar. På bildet Gina Gylver, Greta Thunberg og Ella Maria Hætta Isaksen. Foto: Tor Bjarne Christensen

Naturvernforbundet er enig med aksjonistene i at Fosen er feil sted for vindindustri. Helt siden 2008 har Naturvernforbundet samarbeidet med samer og andre aktører for å stanse utbyggingen.

LES OGSÅ: Vindindustri, gruvedumping, veier og kraftlinje. Truslene mot det som er igjen av inngrepsfrie områder i Sápmi er mange, og flere av sakene har kommet langt.

Høyesterett slo i oktober fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP-konvensjonen. Høyesterett i storkammer kom enstemmig fram til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er ugyldige.

– Vi ser fram til at regjeringen tar til vettet, og er evig takknemlige for aksjonistenes fantastiske innsats, sier Gulowsen.

Aslak Heika Hætta Bjørn sammen med aksjonister fra NSA Nuorat og Natur og Ungdom blokkerer inngangen på baksiden av Olje- og energidepartementet. Foto: Tor Bjarne Christensen
Aktivisten Aslak Heika Hætta Bjørn og aksjonister fra NSR-Nuorat og Natur og Ungdom blokkerer inngangen på baksiden av Olje- og energidepartementet 27. februar 2023. Foto: Tor Bjarne Christensen

Det var olje- og energiminister Ola Borten Moe fra Senterpartiet som i 2013 godkjente vindkraftutbyggingen i Storheia og Roan. Departementet mente at reindrift og vindkraft kunne leve side om side, og at ulempene ville bli ubetydelige. De lyttet ikke til samene, som sa at kraftverket ville bli svært skadelig for reindriften. Fosen reinbeitedistrikt brakte derfor saken inn for retten. Lenge før saken var ferdigbehandlet ga Olje- og energidepartementet grønt lys til at arbeidet kunne starte.

I anleggsperioden fra 2016 til 2019 ble 80 vindturbiner og seks mil med veier bygget. Norges største vindindustrianlegg var et faktum. At det ikke forelå en rettskraftig dom i saken, hindret ikke at kraftverket ble satt i drift i februar 2020. Den 11. oktober i år ble utbyggingen kjent ugyldig av Høyesterett. Kraftverket er ulovlig.

Andre trusler mot inngrepsfrie områder i Sápmi:

Vindindustri, gruvedumping, veier og kraftlinje. Truslene mot det som er igjen av inngrepsfrie områder i Sápmi er mange, og flere av sakene har kommet langt.

  1. Vindkraftverk på Øyfjellet i Nordland, Øyfjellet Wind AS. Konsesjon gitt, utbygging pågår.
  2. Kobbergruve med gruvedumping i Repparfjord, Nussir ASA. Konsesjon gitt, utbygging planlagt.
  3. Kraftlinje fra Skaidi til Lebesby, Statnett. Søknad under behandling.
  4. Davvi vindkraftverk ved Rásttigáisá i Finnmark, Grenselandet AS. Søknad under behandling.