Fra olje til batteri

Svein Kvernstuen kommer fra en familie som har grunnlagt to oljerelaterte bedrifter.  Nå satser han selv i eget firma på ny batteriteknologi og norsk sagflis.

Svein Kvernstuen deltar på konferansen Broen til framtiden – hva skal vi leve av etter oljen i Stavanger 29. oktober 2020. 

‘’Det var et bevisst valg etter at jeg hadde lest meg opp på bærekraft og fornybar energi.  Jeg ble ikke lenger like hoppende glad hver gang det ble funnet mer olje. Så bestemte jeg meg for at jeg ville over i fornybarbransjen,’’ sier Kvernstuen, hovedeier og administrerende direktør i Beyonder.

Beyonder er et selskap som har satset om lag hundre millioner kroner på å utvikle ny batteriteknologi. De har åpnet et 6500 kvadratmeter stort batterisenter med lab og pilotproduksjon på Forus utenfor Stavanger. Selskapet har i dag ca 25 ansatte, men på nettsiden lyser beskjeden: ‘’We are hiring!’’ – med utropstegn. Målet er å være tretti innen året er omme.

Forretningsideen går rett inn i det grønne skiftet. Beyonder skal produsere batterier til busser, maskiner og store fartøyer. Batteritypen kan også brukes som stabilisator i kraftnettet. Dette er markeder som Kvernstuen tror vil ‘’eksplodere’’ de neste årene. Batteriene har lavere energitetthet enn bil- og mobilbatterier, men kan lades raskere.    

Tilsvarende batterier lages i hovedsak i Asia basert på fossilt kull, og med høyt innhold av lite bærekraftige materialer som kobolt og nikkel. Beyonder sine batterier produseres av norsk flis på norsk vannkraft, med mindre kjemikalier, og med lavere energibehov i produksjonen.

‘’Våre batterier vil bli betydelig mer miljøvennlige og bærekraftige. De tåler å bli ladet flere ganger, som gjør at de har lengre levetid, før de må resirkuleres’’, fastslår Kvernstuen.

Selv om selskapet ennå er i startgropa, ser han for seg hundrevis av arbeidsplasser i Norge og en omsetning på milliarder av kroner.  I tillegg til ren og billig vannkraft, har vi høy kompetanse på automatisering og er ledende på elektrifisering. Nærhet til det europeiske markedet er også en fordel, mener han.

Vi trenger ikke en formidabel omskolering for å ta det grønne skiftet, fastslår Kvernstuen. Det kan vi klare på noen få år.  Nå har vi hatt tre ‘’oljekriser’’ på 13 år, og omstillingen er i gang. Vi bygger en ny industri basert på kunnskap og kompetanse, blant annet fra olja. Der finnes det mye ingeniør-, material- , HMS- og prosjektkompetanse som er overførbar til de nye næringene.

Kvernstuen er opptatt av at Norge kommer i gang for alvor. Får fingen ut, som han uttrykker det. Den internasjonale konkurransen er sterk, og toget går nå.

‘’Det grønne skiftet går sin gang ute i verden. I Asia bygger de nye batterifabrikker på noen måneder, og industrien har færre paragrafer enn det vi har å forholde seg til.  Våre fordeler er ren vannkraft og politisk stabilitet som gir tillit’’.

Teknologien som Beyonder skal bruke, har de forsket frem, patentert og utviklet, selv om mye også er basert på kjente prinsipper. Den daglige lederen må bare skryte av sin samarbeidspartner dr. Fengliu Lou. Han er forskningssjef i selskapet med doktorgrad fra NTNU. Lou har vært med fra starten, og er krumtappen i teknologiutviklingen.  Doktorens andre hjem er i Beyonders laboratorium, står det på selskapets nettsider. Han skryter også av godt samarbeid med IFE, NTNU, Ålborg Universitet og det norske virkemiddelapparatet – Innovasjon Norge, Skattefunn og Forskningsrådet.

At Beyonder foreløpig har skrevet kontrakter med selskaper som Siemens, Østfold Energi og Haugaland kraft gir grunnlag for tillit. Flere kunder er på beddingen, og en av oppgavene framover vil være å utvikle produksjonskapasitet.

‘’Batteriebransjen vokser raskt for tiden. Vårt mål er å bli verdensledende innen vår nisje’’, sier Svein Kvernstuen.