– Fripass for dårlige produkter

– En nedre grense på 5000 kroner for å kunne klage til Forbrukerklageutvalget vil bety et fripass for de som vil selge billige og dårlige varer.

Fortvilet kvinne snakker i telefonen med åpnet ekse på fanget

Det sier lederen i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Barne- og familiedepartementet (BFD) vil innføre klagegebyr og i praksis heve grensen for å klage på varer og tjenester til 5 000 kroner. Koster de mindre, kan selgeren av en dårlig vare eller tjeneste enkelt avvise klagen.

Ikke bærekraftig

– Dette fremmer bruk og kast – av billige og dårlige varer. Slike varer har et mye større miljøavtrykk enn varer av høyere kvalitet. Det er ikke bærekraftig, sier Gulowsen. – Samtidig vil det gjøre hverdagen vanskeligere for folk flest.

I dag er det ingen nedre grense for å sende en klage på varer eller tjenester til en av forbrukerklage-organene. Å klage har vært gratis. Stor pågang har ført til en behandlingstid på to år, og det er denne klagetiden BFD ønsker å få ned. For heller å behandle «reelle klager».

Forslaget vil bety at om man vil klage til Forbrukertilsynet (FT), må klageverdien være minst 1 500 kroner. Om mekling her ikke fører frem, kan man klage videre til Forbrukerklageutvalget. Men da må verdien være minst 5 000 kroner.

– I praksis vil dette bety en 5 000-kronersgrense for klagebehandling. Siden meklingen i tilsynet bare er rådgivende, kan en håndverker eller selger trygt nekte å hjelpe. Hen vet jo at kunden likevel ikke kan ta krav på under 5 000 kroner videre til Forbrukerklageutvalget, forklarer Truls Gulowsen.

– Bør skrotes

I tillegg til de nedre verdigrensene vil departementet også innføre klagegebyrer: 249 kroner for å klage til Forbrukertilsynet, så 1 243 kroner for å klage til Forbrukerklageutvalget.

Naturvernforbundet mener forslaget også bryter med EU-direktivet som er selve grunnlaget for klageordningene. Direktivet sier at det skal finnes tvisteorganer for alle typer varer, og selv om det ikke finnes noe krav om at disse offentlige organene skal være gratis, skal prisen være symbolsk for forbrukerne.

– Når de setter nedre verdigrenser og tar betaling for å få ned antall klager, er ikke prisene symbolske. Blir ordningen vedtatt, må den eventuelt klages inn for ESA, sier Gulowsen. EFTAs overvåkningsorgan kontrollerer at medlemslandene etterlever forpliktelsene i EU-regelverket.

– Det er bare én fornuftig ting å gjøre med forslaget. Det må skrotes.

Forbrukere kan i teorien også gå rettens vei med klager, men det er sjelden noe alternativ, med de advokatutgiftene slikt fører med seg.