Frykter kraftig økning i antall snøskutere og skuterkjøring

Naturvernforbundet er svært skuffet over forslaget fra Stortingets energi- og miljøkomite om å åpne for privat transport med snøskuter i hytteområder.

Skuterkjøring snø vinter

– Det er trist og bekymringsfullt at flertallet i komiteen nå går inn for et tilnærmet frislipp av privat snøskuterkjøring inn i hytteområder, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Fredag 19. mars kom innstillingen der Senterpartiet, med støtte fra Arbeiderpartiet, vil åpne for privat bruk av snøskutertransport. I dag er det kun de som har 2,5 km eller mer fra brøytet bilvei til hytta, som kan søke om bruk av egen snøskuter for transport av bagasje og utstyr. Nå vil Senterpartiet fjerne avstandskravet helt, og dessverre har Arbeiderpartiet gitt sin foreløpige støtte til det kontroversielle forslaget.

–    Det vil være håpløst å kontrollere at denne åpningen bare blir brukt til transportetapper fram og tilbake mellom vei og hytte, ikke minst der hyttene ligger litt spredt. Dette er en oppskrift for å fyre opp under konflikter hytteeiere imellom, og trolig senke terskelen for ulovlig kjøring også i tilstøtende områder, sier Lundberg.  

– Vi opplever det som helt utidig at dette fremmes i Stortinget nå, samtidig som Klima- og miljødepartementet allerede har en sak ute på høring om nettopp regelverket for snøskuterkjøring til hytter, sier Christian Børs Lind, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

Forslaget vekker bred og sterk motstand fra frilufts- og hytteinteresser. De mener forslaget innebærer omfattende og uønsket kjøring rundt folks hytter. I et brev til Stortingets energi- og miljøkomite fraråder følgende organisasjoner at vedtaket fattes: Norsk Friluftsliv, Norges Hytteforbund, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Sabima, Naturvernforbundet og Foreningen Fjellfanten.

Hvorfor er Naturvernforbundet bekymret for snøskuterkjøring?
Snøskutere kommer seg enkelt inn i fjerntliggende områder hvor sårbart dyre- og fugleliv har fått være i fred vinterstid. Det kan fortrenge dyr og fugler fra de faste hvile- og beiteplassene og virke negativt inn på kondisjon, reproduksjon og overlevelse.

Rype, skogsfugl, hare, rådyr, elg, villrein og fjellrev er blant artene som krever ekstra hensyn vinterstid. Kongeørn, jaktfalk, vandrefalk og fjellvåk trekker vekk fra reirplassene sine selv ved små forstyrrelser i etableringsperioden fra sent i februar til ut i mai.

Om vinteren er naturen spesielt sårbar. Fugle- og dyreliv går på sparebluss. Med begrenset næringstilgang er de avhengig av ro for å få i seg nok mat. Det siste de trenger er forstyrrelser som fører til økt behov for næring.

I Norge er skigåing i skog og fjell en rotfestet og bredt forankret kultur. Det vi ser og det vi ikke hører er kvalitetene vi oppsøker. Sammen med gleden som følger av å bevege seg ute, for egen maskin, gir det et kjempeløft til folkehelsen, fysisk så vel som mentalt. Men skutertrafikk  fortrenger skiløpingen der den slipper til. Bare lyden av en snøskuter går en kilometer ut i hver retning. Det innebærer at arealene som påvirkes, er enorme – det samme gjelder for antall berørte mennesker som foretrekker det helsebringende friluftslivet. Meningsmålingene taler sitt tydelige språk: 3 av 4 nordmenn ønsker ikke økt motorisert ferdsel i norsk natur.

Der lovlig skuterkjøring slippes løs, følger gjerne ulovlig kjøring etter. I flere fylker og mange kommuner melder politi og Statens naturoppsyn at den ulovlige kjøringen er helt ute av kontroll. Ulovlig kjøring rammer de sårbare områdene som tilrettelegging av løyper skulle skåne, og mest i områder som er lengst fra oppsyn og bebyggelse.