Full støtte til Fosen-aksjonistene

Vi gir full støtte til aksjonistene som protesterer mot regjeringens behandling av saken om vindindustrianleggene på Fosen i Trøndelag.

Aksjonister fra NSR Nuorat og Natur og Ungdom sperrer Karl Johan i protest mot regjeringens behandling av saken om vindkraftverkene på Fosen. Foto: Kjetil Grude FlekkøyKjetil Grude Flekkøy

Fosendommen må respekteres

– Vi står sammen med reindriften og samene. Fosendommen må respekteres, vindturbinene må rives, og området må tilbakeføres til reineierne og naturen, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

I dag, to år etter at Høyesterett kjente konsesjonen til vindindustrianleggene på Fosen for ugyldige, gikk NSR Nuorat og Natur og Ungdom til aksjon. Aksjonistene protesterer mot at regjeringen nå har brukt 730 dager uten å komme til en løsning.

Leder og nestleder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen og Pernille Hansen. Foto: Jørgen Næss Karlsen

En stat som tillater menneskerettighetsbrudd

– Det er skremmende å se at staten tillater et pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen, sier Gulowsen.

– Det er flaut for den norske rettsstaten at de ikke klarer å følge opp en høyesterettsdom som er så tydelig. Hvis politikerne bryr seg om å ha samfunnets tillit bør de løse dette nå. To år med menneskerettighetsbrudd på Fosen er altfor lenge. Olje- og energidepartementet fremstår som helt handlingslammet i møte med de tydelige kravene til aksjonistene, sier Gulowsen.

Video fra dagens markering:

Naturvernforbundet deltar ikke i sivil ulydighets-aksjonen, men er helt enig med aksjonistene i at Fosen er feil sted for vindindustri. Helt siden 2006 har Naturvernforbundet samarbeidet med samer og andre aktører for å stanse utbyggingen. I 2009 ba forbundet Sør-Trøndelag fylkeskommune om en vurdering av Storheia som kystnasjonalpark.

Ella Marie Hætta Isaksen på markeringen foran Stortinget.

Kritisk til nye utredninger

– Vi er kritiske til at det planlegges nye utredninger. Det vil ta lang tid og trenere prosessen. Vi har allerede nok kunnskap. Poenget her er at det må komme konkrete løsningsforslag fra staten, sier Gulowsen. 

Det er ikke første gang NSR Nuorat og Natur og Ungdom bruker sivil ulydighet i denne saken. I slutten av februar i år «stengte» de seks departementer ved at aksjonister satt seg foran inngangene. Da aksjonen ble avblåst 3. mars hadde både olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre bedt om unnskyldning overfor samene. Både statsråden og statsministeren erkjente at reindriftssamenes rettigheter var krenket. De lovte også at saken skulle løses og at samene skulle bli hørt. Nå har det gått ytterligere 200 dager, uten at det har skjedd.

Brudd med FN-konvensjon

Høyesterett slo 11. oktober 2021 fast at vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag er i strid med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP-konvensjonen. Høyesterett i storkammer kom enstemmig fram til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er ugyldige.

Vindkraftutbyggingen i Storheia og Roan ble godkjent av Olje- og energidepartementet i 2013. Departementet mente at reindrift og vindkraft kunne leve side om side og lyttet ikke til samene, som sa at kraftverket ville bli svært skadelig for reindriften. Fosen reinbeitedistrikt brakte derfor saken inn for retten. Lenge før saken var ferdigbehandlet ga departementet grønt lys til at arbeidet kunne starte.

I anleggsperioden ble omtrent 150 vindturbiner, og mange mil med veier og annen infrastruktur bygget. Norges største vindindustrianlegg var et faktum.

Den 11. oktober 2021 ble utbyggingen kjent ugyldig av Høyesterett. Den 11. oktober 2023 har kraftverket har vært drevet ulovlig i 730 dager.

Naturvernforbundets leder Truls Goluwsen i samtale med to av aksjonistene fra Natur og Ungdom. Foto: Kjetil Grude FlekkøyKjetil Grude Flekkøy
Naturvernforbundets leder Truls Goluwsen i samtale med nestlederne i Natur og Ungdom. Foto: Kjetil Grude Flekkøy