Hefte: Slik kan din kommune bli en naturvennlig klimavinner

Dette heftet forklarer hvorfor miljøengasjerte lokalpolitikere bør engasjere seg i arbeidet med kommuneplanen og annen kommunal planlegging. Kommuneplanen styrer mye som påvirker naturverdier, friluftsliv, nedbygging av matjord, transportbehov og reisemåter. Heftet gir tips til både miljøvernere og politikere. Gi det gjerne til lokalpolitikerne i din kommune.