Høringsuttalelse til strategi for energieffektive og klimanøytrale bygg i Oslo

Naturvernforbundet har avgitt innspill til Oslo kommunes strategi for energieffektive og klimanøytrale bygg i Oslo, der vi peker på viktige grep for å redusere energibehovet og fase ut bruken av fossil energi til oppvarming.