Høyre – la de verna vassdragene forbli verna

Høyres landsmøte skal denne helga ta stilling til om de ønsker «forsiktig utbygging» av verna vassdrag. Naturvernforbundet mener det er et hårreisende forslag. Norsk vassdragsnatur har ofra nok, og det er uakseptabelt å oppheve vernet av et vassdrag.

Vassdrag

Naturvernforbundet er bekymra for presset på sårbar norsk natur med økt utbygging av vindkraft og vannkraft. Det er ikke behov for å bygge ut verna vassdrag, men Norge har behov for å ta vare på den ville og mangfoldige naturen vår. Når så mange prosjekter har fått konsesjon de siste årene, bør vi være restriktive på naturens vegne i den videre behandlingen.  Forslaget fra Høyre vil ta oss i feil retning.

Til høsten har Naturvernforbundet landsmøte. Landsstyret legger nå planene for hva det skal satses på de neste årene. Naturvernforbundet fyller 100 år i 2014 og mobiliserer miljøengasjerte over hele landet. Vi har vunnet mange miljøkamper.  Landsstyret og resten av organisasjonen skal jobbe videre for å beskytte naturen og bekjempe klimaendringene.