Internasjonal klimapolitikk og klimaforhandlinger

I FN forhandler verdens land om hvordan vi skal løse klimakrisen. Hvert år møtes landene til klimatoppmøter, der veien videre for internasjonalt klimaarbeid stakes ut. To store klimaavtaler har til nå kommet ut av arbeidet: Kyotoavtalen (1997) og Parisavtalen (2015).

Parisavtalen

Den globale klimadugnaden styres av FNs klimakonvensjon (1992). De har vedtatt to avtaler: Kyotoavtalen (vedtatt 1997, gjeldende 2008-2020) og Parisavtalen som ble vedtatt i 2015, og gjelder fra 2020 og fremover. Les mer om hva Paris-avtalen innebærer her.

Klimaforhandlingene

Hvert år siden 1995 har alle land som har signert FNs klimakonvensjon møttes for å diskutere hvordan verden kan unngå farlige klimaendringer. Dette kalles klimaforhandlinger. Klimaforhandlingene skjer kontinuerlig, men med en toukers konferanse hvert år som høydepunktet. Der møtes både diplomater og ministre for å legge rammene for verdens arbeid med kutt i klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringene vi vet kommer, erstatning for tap og skade som følge av klimaendringer og flere andre temaer.

Naturvernforbundet har lenge fulgt disse klimatoppmøtene tett. Les mer om tidligere klimaforhandlinger her.

Klimatoppmøtet 2021 (COP26) – Glasgow

I 2021 møtes landene i Glasgow, Skottland. Her skal alle land bli enige om «regelboka» som skal styre gjennomføringen av Paris-avtalen. Samtidig er alle land bedt om å komme med nye, oppgraderte mål om hvordan de skal kutte sine egne utslipp, og hvordan de vil bidra til globale klimakutt.

Naturvernforbundet deltar på klimatoppmøtet i Glasgow. Finn ut alt du trenger å vite om Naturvernforbundet på COP26 i Glasgow her.