Internasjonal klimapolitikk og klimaforhandlinger

I FN forhandler verdens land om hvordan vi skal løse klimakrisen. Hvert år møtes landene til klimatoppmøter, der veien videre for internasjonalt klimaarbeid stakes ut. To store klimaavtaler har til nå kommet ut av arbeidet: Kyotoavtalen (1997) og Parisavtalen (2015).

Parisavtalen

Den globale klimadugnaden styres av FNs klimakonvensjon (1992). De har vedtatt to avtaler: Kyotoavtalen (vedtatt 1997, gjeldende 2008-2020) og Parisavtalen som ble vedtatt i 2015, og gjelder fra 2020 og fremover. Les mer om hva Paris-avtalen innebærer her.

Klimaforhandlingene

Hvert år siden 1995 har alle land som har signert FNs klimakonvensjon møttes for å diskutere hvordan verden kan unngå farlige klimaendringer. Dette kalles klimaforhandlinger. Klimaforhandlingene skjer kontinuerlig, men med en toukers konferanse hvert år som høydepunktet. Der møtes både diplomater og ministre for å legge rammene for verdens arbeid med kutt i klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringene vi vet kommer, erstatning for tap og skade som følge av klimaendringer og flere andre temaer.

Naturvernforbundet har lenge fulgt disse klimatoppmøtene tett. Årets klimatoppmøte COP28 finner sted i Dubai fra 30 november til 12 desember 2023. Les mer om tidligere klimaforhandlinger her.

Les mer om norsk og internasjonal klimapolitikk her.