Kraftig utslippsvekst fra norske flyselskap

Norske flyselskap har økt sine klimagassutslipp med 80 prosent i perioden 2006–2011, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenlikning har personbilene i Norge økt sine utslipp med 1 prosent i samme periode. Klimatrusselen gjør at myndighetene må få kontroll på den uhemmede veksten i utslippene fra flytrafikken.

Fly i luften

Utslippsveksten skyldes en kraftig økning i trafikken. Forbedringstiltak i form av mer drivstoffeffektive fly greier ikke å holde tritt med veksten som oppstår fordi norske flyselskap frakter stadig flere passasjerer.

– Utslippsveksten for norske flyselskap fra 2006 til 2011 tilsvarer klimagassutslipp fra 570 000 personbiler. Dette skjer nesten uten politisk debatt. Og klimaet blir taperen. Utbyggingsplanene av bl.a. Gardermoen og Flesland må stanse, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. Avinor har planer for å bygge ut flyplassene for flere tiltalls milliarder, slik at de kan ta unna enda flere passasjerer.

Noe av utslippsveksten skyldes at Norwegian har ekspandert, med bl.a. avganger mellom steder i utlandet. Dette forklarer likevel bare en del av veksten. Også flytrafikken internt i Norge kan vise til en kraftig utslippsvekst, til tross for mer moderne fly. Statistisk sentralbyrås nyeste tall viser at klimagassutslippene fra innenlandstrafikken har økt med 25 prosent fra 2006 til 2011.

– Også dette er dramatisk, noe som viser at det er stor forskjell i myndighetenes fokus. Avgiftsomlegginger for å stimulere mer energieffektive personbiler (fra 1. januar 2007) og gryende fokus på å begrense biltrafikken, spesielt i byene, har gitt visse effekter. For flytrafikken har vi dessverre ingen tilsvarende politikk. Der er det «tut og kjør», med Avinor bak spakene, forteller Haltbrekken.

Mens Statens vegvesen og Jernbaneverket er pålagt å lage omfattende konseptvalgutredninger for store utbygginger og utrede klimakonsekvensene av deres investeringsplaner, så slipper det fristilte Avinor å tenke på slikt.

– Det er på tide at transportformene likestilles på dette området. Også Avinor må pålegges å utrede alternativer til en fortsatt kraftig vekst i flytrafikken, sier Haltbrekken.

Flybillettene blir kunstig billige fordi prisen på CO2-kvoter er skremmende lav og miljøavgiftene lave og helt fraværende i utenlandstrafikken. Taxfree-ordningen bidrar også til store indirekte subsidier av flytrafikken.

– Vi må innse at det må bli dyrere å forurense. Det vil stimulere til mer drivstoffgjerrige fly og dempe etterspørselen etter flyreiser. Også Norge må innføre nye klimaavgifter på flytrafikken, slik bl.a. Tyskland har gjort. Noe av inntektene kan gå til å subsidiere distriktsflyplasser og -flyruter, slik at flybillettene der ikke blir dyrere. Andre deler av inntektene kan gå til økt satsing på jernbanen, påpeker Haltbrekken.

– Det er på tide med en klimapolitikk også for flytrafikken. Dersom ikke denne sektoren skal kutte sine utslipp i tråd med målet om maksimalt 2 graders temperaturstigning, vil andre sektorer måtte kutte desto mer, avslutter Lars Haltbrekken.