Du er her:

Program landsmøte 2022

Endelig program og tidsplan per 19. april

Punkter markert med fet skrift og blå farge er diskusjonssaker
Punkter markert med fet skrift og grønn farge er vedtakssaker

Onsdag 20. april - digitalt møte i forkant på Zoom

18:00 – 18:15 Velkommen og kort info om landsmøtet
18:15 – 18:40 Introduksjon for nye og erfarne på landsmøtet
18:40 – 18:50 Pause
18:50 – 19:20 Digitalt saksbehandlingssystem – innføring
19:20 – 19:30 Spørsmål

 

Fredag 22. april 

08:00 – 09:45 Registrering, innsjekk etc. 
10:00 – 11:15 Åpning og konstituering
11:15 – 11:45 Leders tale
11:45 – 12:15 Debatt etter leders tale
12:15 – 12:30 Presentasjon av valgkomiteens innstilling
12:30 – 13:00 Debatt og vedtak: Årsmelding og regnskap 2021
13:00 – 13:30 Debatt: Prinsipprogram forts. 
13:30 – 14:30 Lunsj
14:30 – 15:45 Debatt: Prinsipprogram
15:45– 17:30 Verksteder m/pause
17:30 – 19:30 Debatt: Uttalelser
20:00

Middag
Sosialt

 

Lørdag 23. april

08:45 – 09:00 Åpning
09:00 – 10:00 Debatt og vedtak: Naturvernforbundet 2030
10:00 – 11:00 Vedtak: Prinsipprogram
11:00 – 11:30 Pause
11:30 – 13:00 Debatt: Arbeidsprogram 2022-2024
13:00 – 14:00 Lunsj
14:00 – 15:10 Debatt og vedtak: Vedtekter
15:15 – 19:00 Utflukt: Lågendeltaet
20:00 Landsmøtets festmiddag

 

Søndag 24. april

09:30 – 09:45 Åpning
09:45 – 11:00 Vedtak: Arbeidsprogram 2022-2024
11:00 – 12:00 Vedtak: Uttalelser
12:00 – 13:00 Valg og avslutning
13:00 – 14:00 Lunsj
14:00 – 15:00 Utflukter i Hamar

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.04.2022