Langt mer vei enn bane

De neste fire årene startes det opp bygging av fire–fem ganger så mye ny motorvei som ny jernbane i Sør-Norge. Motorveiene bygges parallelt med jernbanen og vil føre til at toget taper kampen om passasjerene.

Den store skjevheten i regjeringens samferdselpolitikk framgår av regjeringens forslag til Nasjonal transportplan. Dette er galt veivalg på flere plan, mener Naturvernforbundet.

 – Tallene er dramatiske. Det er god grunn til å frykte at det voldsomme tempoet i motorveiutbygging vil svekke jernbanen ytterligere og gi kraftig vekst i biltrafikken, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Veien utkonkurrerer jernbanen
Veien og banen er reelle konkurrenter. Ifølge NSBs uttalelser til Dagsavisen førte ny E 18 i Vestfold til en reduksjon i togtrafikken på 15 prosent. Beregninger fra Vista Analyse viser også at eventuell utbygging av E 6 mellom Hamar og Lillehammer til motorvei med fartsgrense 100 km/t vil redusere togtrafikken med mellom 12 og 18 prosent på stasjonene Brumunddal, Moelv og Lillehammer, sammenliknet med anslagene dersom bare jernbanen bygges ut.

Tidligere beregninger viser også at nye motorveier i de aller fleste tilfeller gir en betydelig vekst i klimagassutslipp fra veitrafikken. Dette skyldes ikke bare at togtrafikken svekkes, men også at det totale transportomfanget øker, fordi kortere reisetider med bil gjør at folk kan bosette seg lenger unna jobb, uten at total reisetid økes. I tillegg gir også høyere fart økt drivstofforbruk. Motorveiutbygging innebærer også formidabel ødeleggelse av matjord og natur.

Et galt veivalg for framtida
Ifølge Naturvernforbundet handler Nasjonal transportplan om veivalg på flere plan.

 – Dette handler om hva slags samfunn vi ønsker oss i framtida. Nasjonal transportplan er et viktig og langsiktig instrument for å kunne oppnå målene våre om å ta vare på natur og klima. Mange steder er det nødvendig å ruste opp veiene og gjøre dem mer trafikksikre, men den voldsomme satsinga på store motorveier er ikke noe svar på verken trafikksikkerhets- og miljøutfordringene. En rask og effektiv jernbane tar oss inn i en tryggere og mer energieffektiv framtid. Naturvernforbundet forventer at myndighetene tar inn over seg at vi trenger et tydeligere veivalg for framtida, sier Lars Haltbrekken.