Naturødeleggende hastverk

Kommunalminister Jan Tore Sanner varslet i VG i dag at han vil kutte i retten til å klage på kommunale avgjørelser. – Dette styrker utbyggernes særinteresser, på bekostning av felles verdier som natur og miljø, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Maren Esmark portrett

Jan Tore Sanner mener terskelen for å klage på kommunale avgjørelser må bli «svært mye høyere». Naturvernforbundets lokallag kommer med hundrevis av innspill til kommunale plansaker i året, for å sikre at naturverdier blir verdsatt. Generalsekretæren Maren Esmark er nå bekymret for om naturens stemmer vil nå opp til Sanners kontorer. 

-Vi frykter at vi vil se mer nedbygging av sårbar norsk natur. Dette var ingen hyggelig «bursdagsgave» fra ministeren, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, som feirer 100 år den 18. februar i år. 

I en kronikk i Aftenposten i anledning jubileet advarer Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken i dag den nye regjeringen mot å se på natur og bærekraft som «særinteresser», mens man tilgodeser utbyggernes kortsiktige interesser. Esmark mener Sanners hastverk kan ødelegge langsiktige verdier.

-Sanner vil fjerne «tidstyver» i byråkratiet, men den største tyven er den som tar fra oss evige naturverdier. Når verdifulle naturområder ødelegges, er det ofte for alltid.  Informasjon om naturverdier kan komme seint i planprosessen. Slike opplysninger står nå i fare for å bli helt ignorert, sier Maren Esmark.

Sanner har uttalt at målet med de varslede tiltakene er at motsetninger kommer på bordet så tidlig som mulig i planprosessen.

-Hvis Sanner mener alvor med dette, må han han på et tidlig tidspunkt avvise naturskadelige prosjekter, og setter foten ned for utbyggere som prøver seg på særlig sårbare områder. Han må definitivt unngå å åpne opp for utbygging i naturreservater, slik den forrige regjeringen gjorde, sier Maren Esmark.