Naturvernforbundetคืออะไร – Thai

Naturvernforbundet คือ “สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติ” นี่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของนอร์เวย์ เรามีสมาชิกกว่า 35,000 คนและกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่กว่า 100 กลุ่มทั่วประเทศ

Naturvernforbundet ปฏิบัติงานทั้งในด้านการเมืองและในโครงสร้างของท้องถิ่นเพื่อดูแลทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพอากาศ ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงมาก สัตว์และพืชหลายชนิดกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ที่จอดรถ บ้านเรือนและถนนถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เคยเป็นป่ามาก่อน นอกจากนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงยังเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องพิจารณา เรามุ่งมั่นให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ และพยายามกดดันนักการเมืองและผู้มีอำนาจตัดสินใจให้กำหนดมาตรการเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
 

และเราคาดหวังที่ผู้คนจะได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตไปกับธรรมชาติ เรามีการจัดทำเส้นทางสำรวจธรรมชาติร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณสามารถเลือกเข้าร่วม และยังมีกิจกรรมดิจิตอลผ่านหน้า Facebook ของเราเพื่อนำเสนอคำแนะนำและไอเดียต่าง ๆ เพื่อผู้คนสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้ด้วยตัวเอง
 

คุณต้องการร่วมกับเราเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ คลิกที่นี่!