Naturvernforbundet oppfordrer: – Ikke bruk blyhagl

Forbudet mot jakt med blyhagl er opphevet, på tvers av rådene til miljøeksperter. Dermed er det igjen lovlig å spre tonnevis med giftig bly i naturen.- Dette er et tilbakeskritt for norsk natur, men vi håper mange jegere viser klokskap og dropper blyhaglen, sier biolog Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, og selv er jeger.

Ett blyhagl kan være nok til å gi  fugler og dyr blyforgiftning. Særlig rovdyr, rovfugler,  vade-  og våtmarksfugler er utsatt. Derfor har blyhagl vært forbudt å bruke for norske jegere siden 2005. Men den 3. februar i år vedtok Stortinget å oppheve blyforbudet. Nå trer Regjeringens nye forskrifter i kraft.  Naturvernforbundet er svært  skuffet over at politikerne har gjort blyhagl lovlig igjen, i strid med all miljøfaglig kunnskap. 

–    Vi vet at bly er en alvorlig gift som er farlig for folk og dyr. Det må være et mål at jegerne våre ikke dreper dyr og fugler med «vådeskudd» i form av giftige blyhagl som blir liggende i naturen. Alle som jakter småvilt har levd fint med dette forbudet med i mange år, sier Håpnes. 
                                                                                                                                                                 
Naturvernforbundet mener det er oppsiktsvekkende at jegerorganisasjoner og Stortingspolitikere har kjempet for å oppheve forbudet, og oppfordrer alle seriøse jegere til å bruke de gode og miljøvennlige alternativene som finnes, og avstå fra å bruke bly.    
–    Jeg er selv jeger, og vil aldri mer putte blyhagl i min hagle.  Jegere er glade i naturen, som nordmenn flest, og ingen jegere burde bevisst gå inn for å spre miljøgifter. Halvparten av rypene som dør etter krasj med kraftledninger har hagl i seg, og når disse rypene blir igjen spist av rovdyr og –fugler akkumuleres bly som gift i næringskjeden, sier Håpnes. 

Miljødirektoratet frarådet å oppheve forbudet, men regjeringen har valgt å sette hensynet til miljøet til side. Det er vanskelig å forstå, mener Naturvernforbundet. 
–    Det foreligger ingen faglig holdbare argumenter for å oppheve blyhaglforbudet. Tvert imot finnes det overveldende vitenskapelig dokumentasjon på at all blyholdig ammunisjon burde vært forbudt å spre i naturen. Dette er ikke kunnskapsbasert naturforvaltning, sier Håpnes. 

Blyforgiftning er svært alvorlig og skader blant annet lever, nyrer, sentralnervesystem og kan gi fosterskader. Forbudet har hittil stoppet  årlige utslipp av 170 tonn bly til naturen.  
–    Det finnes mange gode alternativer til  blyammunisjon, som ikke forurenser naturen på den samme måten.  Derfor er dette både kunnskapsløs og unødvendig politikk, sier Håpnes.