Ny E 18 i Bærum frontkolliderer med miljøet

Planene for ny E 18 mellom Lysaker og Slependen gir mer forurensning, flere biler på veiene og gjør det betydelig vanskeligere å øke andelen kollektivtrafikk. Derfor ber Plan- og bygningsetaten i Oslo at byrådet setter ned foten for planene.

TransportMagne Hamar

Det nye veisystemet gjennom Bærum vil få hele tolv kjørefelt. På en delstrekning vil det bli fjorten felt. To av kjørefeltene forbeholdes bussen. Utbyggingen gir betydelig større plass til bilene enn i dag, noe som vil gi mer trafikk.

– De nye planene er enda verre enn de vi tidligere har protestert mot. De står i sterk kontrast til politikernes mål om at personbiltrafikken ikke skal vokse. Det blir for dumt å framstille utbyggingen av E18 som et tiltak for å bedre forholdene for bussen, slik enkelte ledende politikere framstiller utbygging, påpeker Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Krever kollektivfelt
Naturvernforbundet mener minst ett av dagens kjørefelt bør bli kollektivfelt, for å tilby et grønt alternativ. 

– Alle vil at det skal satses på kollektivtrafikken. En enkel, men svært virkningsfull ting som bør gjøres med en gang, er å omgjøre ett av kjørefeltene på dagens E 18 til kollektivfelt, slik at det bli bedre kår for bussene i begge retninger. I dag er det kollektivfelt bare for trafikken inn mot Oslo. Et slikt grep vil være nesten gratis, men det vil gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt og dermed gi flere av dagens bilister et miljøriktig alternativ, understreker Haltbrekken.

– Prioriter miljøløsninger 
Ny E 18 på hele strekningen mellom Oslo og Asker vil antakelig koste nærmere 30 milliarder kroner.

– Deler av disse pengene burde heller vært bruk til å etablere et langsiktig, attraktivt og miljøriktig transporttilbud i regionen, blant annet ved å bygge ut T-banen, i kombinasjon med utbedringer av og miljøtiltak langs eksisterende E 18, avslutter Lars Haltbrekken.

Plan- og bygningsetaten anbefaler at Oslo kommune fremmer innsigelse til planforslaget. En innsigelse vil bety at planenen må  vurderes på nytt, med mindre lokalpolitikerne gjør tilstrekkelige endringer. Foruten at planene må omgjøres til å bli i tråd med nasjonale, regionale og Oslo kommunes overordna mål, ber Plan- og bygningsetaten om at det gjennomføres en systemanalyse for hele strekningen, som vurderer alle transportformer. Dette må gjøres før det kan gjennomføres videre konsekvensutredning.