Nye trasevurderinger for jernbane Oslo–Hønefoss

Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og For Jernbane mener det er viktig at Nasjonal transportplan 2014–2023 vil peke på at det for de potensielle høyhastighetsstrekningene i Sør-Norge må gjennomføres konseptvalgutredninger med etterfølgende ekstern kvalitetssikring. Organisasjonene mener også at spørsmålet om Ringeriksbanen eller andre mulige baneinnkortinger mellom Oslo og Hønefoss avklares etter at en konseptvalgutredning med tilhørende ekstern kvalitetssikring for ny høyhastighetsbane mellom Østlandet og Vestlandet er ferdig. Dette er tema i et felles brev til samferdselsministeren.