Oppfordrer til klimavalg over hele landet

Klimavalgalliansen som består av over 50 organisasjoner fra miljøbevegelsen, fagbevegelsen, kirken og forskere mobiliserer lørdag 29. august politikere og velgere over hele landet. Med debatter, foredrag og konserter vil vi sette klima og miljø på dagsorden i valgkampen.

Før stortingsvalget for 2 år siden samlet en rekke ulike organisasjoner seg med klimakrav til partiene som gikk til valg. I forkant av kommune- og fylkestingsvalget har Klimavalgalliansen utarbeidet 8 klimavettregler som kommunene kan gjennomføre. Klimavettreglene er spredd til alle landets kommuner. Kommunestyrene som velges i høst er de siste som kan bidra til at vi når de norske utslippsmålene for 2020.

Grønn omstilling nedenfra og opp
Klima og grønn omstilling har vært et hett tema i flere av de store debattene til nå i valgkampen. I desember i år samles verdens ledere i Paris for å bli enige om en bindende klimaavtale. Uavhengig av hva som skjer der, skyter den grønne omstillingen allerede fart nedenfra og opp. Ambisiøse lokalmiljøer, kommuner og regioner tar ansvar for å redusere klimagassutslippene og sikre livsgrunnlaget vårt. Velgerne er opptatt av klimahandling og partiene må svare for hva de vil gjøre.

Kommunene er helt sentrale klimaaktører. Både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesitter, byggherrer og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging for gode lokalsamfunn, kan kommunene utgjøre en enorm grønn kraft.

Lørdag 29. august arrangerer Klimavalgalliansen nasjonal aksjonsdag med aktiviteter mange steder i landet. I flere byer møtes toppolitikere til klimadebatter, det blir appeller, mat, konserter, foredrag og diverse ulike aktiviteter.

I Trondheim pågår det en klimafestival gjennom hele valgkampen. I Bergen er det på lørdag elsykkelgateløp for politikere og arrangement på Bryggen med påfølgende klimamarsj til folkefest på Torgalmenningen. I Kristiansand blir det klimafestival. Og mange steder i landet står lokale aktivister på stand for å mobilisere politikerne og velgerne til å ta et klimavalg.

For mer informasjon: www.klimavalgalliansen.no

Hva skjer på den nasjonale aksjonsdagen 29. august 

Klimavalgalliansen er en partipolitisk uavhengig allianse som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden. Vi krever:

  • Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger
  • At begrepet klimarettferdighet gis konkret innhold
  • Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser
  • Redusert tempo i oljeutvinningen
  • Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg
  • En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor
  • At Oljefondet og andre fond trekkes ut av fossil industri