Over 200 000 uønskede Din Bydel-kataloger

I disse dager blir telefonkatalogen Din Bydel fulldistribuert til alle husstander og bedrifter i Oslo. – Det er helt meningsløst å sende ut 270 000 eksemplarer når en undersøkelse viser at bare ca. 40 000–50 000 personer ønsker å motta Din Bydel, sier Sverre Stakkestad, kampanjeleder i Norges Naturvernforbund.

Les mer:

Undersøkelsen utført av Respons Analyse for Naturvernforbundet

Bli med og si fra!

Send
protestmail til Eniro via vår side naturvernforbundet.no/katalogstopp

Naturvernforbundet oppfordrer igjen Oslo kommune og Eniro til å innføre en bestillingsordning, slik at kun de som ønsker det får katalogen.

Naturvernforbundet har tidligere klaget saken inn for Forbrukerombudet fordi vi mener telefonkatalogen Din Bydel er reklamefinansiert på lik linje med Gule sider. Forbrukerombudet konkluderte da med at Din Bydel ikke er å anse som uadressert reklame fordi Oslo kommune har med en del informasjon i katalogen. 

– Dermed bidrar Oslo kommune til en helt unødvendig produksjon av et for folk og bedrifter flest, uønsket produkt. Det fører til mer søppel samt utslipp av klimagasser i forbindelse med produksjon, distribusjon og avfallshåndtering av ca. 220 000 uønskede kataloger, sier Stakkestad.

Sverre Stakkestads kampanjer lyktes i fjor å stoppe fulldistribusjon av både telefonkatalogen og Gule sider. Nå vil han ha slutt på distribusjonen av Din Bydel.

Kun 2 av 10 ønsker Din Bydel
Stakkestad viser til spørreundersøkelse gjort av Respons Analyse for Naturvernforbundet som viser at bare 2 av 10 ønsket å motta Din Bydel og Ditt Distrikt. Undersøkelsen i Oslo fra mars 2008 viste at bare 18 prosent ønsket å motta Din Bydel.

– Ingen ting tyder på at interessen er økende snarere tvert i mot. Naturvernforbundet oppfordret Oslo kommune allerede i 2008 om å endre den meningsløse distribusjon, men de ansvarlige i Oslo kommune hevdet at osloborgere flest bruker Din Bydel. Derfor hadde de ingen planer om å endre noe på ordningen, forteller Stakkestad.

– Ingen ting tyder på at interessen er økende snarere tvert i mot. Naturvernforbundet oppfordret Oslo kommune allerede i 2008 om å endre den meningsløse distribusjon, men de ansvarlige i Oslo kommune hevdet at osloborgere flest bruker Din Bydel. Derfor hadde de ingen planer om å endre noe på ordningen, forteller Stakkestad.

Bergen har sluttet med Ditt Distrikt
I Bergen derimot kommer Ditt Distrikt ikke ut i 2010. I andre større byer og kommuner som  Asker, Bærum, Trondheim, Stavanger, Sandnes og Haugesund blir Ditt Distrikt distribuert som uadressert reklame og det betyr at husstandene kan reservere seg.

– Hvorfor Oslo kommune også i 2010 absolutt må bidra til å sende Din Bydel ut til alle, er meg en gåte. Man kan trygt si at de som jobber med dette i Oslo kommune ”sover i timen” når de påstår at papirkatalogen Din Bydel er ønsket og brukes av oslofolk flest, avslutter Stakkestad.