Parodiske E18-planer

Mandag våknet vi til nyheten om at byggingen av ny motorvei inn mot Oslo vil gi redusert biltrafikk. Hvis du synes det høres ut som bakvendt logikk, har du helt rett.

Av Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Mandag våknet vi til nyheten om at byggingen av ny motorvei inn mot Oslo vil gi redusert biltrafikk. Vegvesenets nye beregninger viste at ny E 18 i vestkorridoren ville gi en trafikkvekst som var høyere enn om man ikke bygget veien. For å få finansiert veien foreslår Vegvesenet å sette bompengetakstene så høyt at de avskrekker folk fra å bruke den nye veien. Dermed får man færre biler. Denne trafikkveksten er jo uønsket av hensyn til lufta vi puster i og klimaet.

Debatten om ny E 18 blir med dette ren parodi. Først skal det bygges en vei til 40 milliarder. Så skal det settes i verk tiltak for å hindre at folk bruker den nye veien. Hvor er logikken? Hvorfor ikke bare sette opp bompengetakstene nå, få redusert biltrafikken og bruke inntektene på å ruste opp kollektivtilbudet? Da har vi spart samfunnet for en vei til 40 milliarder vi uansett ikke ønsker at noen skal brukes så mye.

De fleste partiene har vært tydelige på at de ikke ønsker flere biler inn i Oslo. De har hatt et forklaringsproblem når de samtidig sier ja til bygging av ny E 18. Statsminister Erna Solberg har sågar sagt at hun ønsker at 80-90 prosent av transporten i storbyene skal være kollektiv om 25 år. Da er det bedre å bruke pengene på ny t-banetunnel, bane ut til Fornebu og andre tiltak for kollektivtrafikken enn å svi av mye penger på ny motorvei.

Hovedargumentet for å bygge ut E 18, har vært at det blir mer plass til kollektivtrafikk. Den plassen kan vi gi kollektivtrafikken allerede i dag ved å gi et av de tre feltene som går fra Oslo til Asker til bussen. Vi trenger ikke utvide kapasiteten for bilene for å legge til rette for bussen.