Perleugle

Aegolius funereus

perleugle illustrasjon

Perleugle er en liten ugle, omtrent som en liten due. Den har et lyst ansikt, og har fått navnet sitt på grunn av de små «perlene» den har på oversiden og på hodet. Det er sjeldent å se perleugle på dagtid, da den er nattaktiv. Det er derfor oftest i forbindelse med hekkinger i fuglekasse at du kan se perleugla. Eggene legges normalt senest i månedsskiftet april/mai, gjerne før.

Arten finnes i barskog over hele landet, enkelte steder også i mer ren løvskog. Vanligst er den på innlandet, og hekkebestanden varierer i takt med tilgangen på smågnagere. Den er generelt regnet som en av våre mest tallrike ugler.