Plastkrisen – fra strategi til handling

Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender krever at Norge skal gå fra ord til handling i kampen mot plastforsøpling og -forurensning.

Plastkrisen er et av verdens raskest voksende miljøproblemer, og vi mangler konkrete tiltak og virkemidler som kan håndtere problemet før det er for sent. Rapporten som lanseres har bakgrunn i Norges første nasjonale plaststrategi, som ble lansert i 2021. Det var en god start for å ramme inn helheten av eksisterende politikk, men det ble en strategi som manglet ambisjonsnivå, og som ikke inneholdt tilstrekkelige konkrete tiltak. Sterkere lut må til.

LES HELE RAPPORTEN HER  

Se rapportlanseringen fra Kulturhuset 3. februar kl. 14.00. Miljøorganisasjonene overleverer sine krav til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Konsekvensene

Plastens verdikjede har sammensatte negative konsekvenser på miljøet,  fra store mengder på avveie og enorme utslipp av klimagasser, til mikroplast i plankton som finner veien inn i næringskjeden til ulike arter. Det havner rundt 11 millioner tonn plast ut i havet hvert eneste år. WWF har regnet ut at samfunnskostnadene knyttet til plast er høyere enn Indias samlede bruttonasjonalprodukt (BNP). De negative konsekvensene på miljøet og tilhørende samfunnskostnader er ventet å stige i årene som kommer, dersom ikke radikale grep innføres. Også her hjemme i Norge har vi problemer med plasten.

Figuren viser kildene til og omfanget av mikroplastutslipp i Norge. Tallene er basert på data fra Miljødirektoratet. Lang nedbrytningstid kombinert med stadig tilførsel fører til at mikroplast hoper seg opp i naturen. Les mer i rapporten.

Krever handling

WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender ønsker seg sterkere lut i møte med plastkrisen. Sammen lanserer vi nå «Fra strategi til handling – plastkrisen krever handling nå».

Vi krever at Norge skal gå fra ord til handling i kampen mot plast. Rapporten skal gi ny politisk ledelse et klart bilde av hva som må gjøres hvis de skal ta plastkrisen på alvor. Staten må sørge for at alle aktører i Norge kan samarbeide effektivt for å utvikle løsninger for å skape en sirkulær plastøkonomi. Dette må gjøres ved å begrense unødvendig bruk av plast, gjøre bærekraftige alternativer lønnsomme, stanse utslipp av plast ut i naturen og ta større ansvar for å finne de nødvendige løsningene internasjonalt.

De viktigste kravene til regjeringen

 1. Innføre tiltak umiddelbart i prioritert rekkefølge
 2. Vise globalt lederskap
 3. Gå lenger enn minimumskrav fra EU og samarbeide med nordiske land
 4. Innføre avgift, forbud, produsentansvar, utforming og merking
 5. Innføre materialregister, sporing og merking
 6. Utforme nasjonal plan for avfallshåndtering, og stille høye krav til utsortering og materialgjenvinning
 7. Innfør forbud og designkrav for å takle kjente kilder til mikroplastforurensing
 8. Innfør produsentansvar, kvalitetskrav, levetidsmerking (m.m.) for tekstil
 9. Sikre avfallshåndtering i havner, innfør produsentansvar og sett inn tiltak mot spøkelsesfiske og andre sjøbaserte kilder
 10. Følge opp med en forsøplingsplan som drastisk reduserer forsøplingsrisikoen til plastprodukter
 11. Inkludere klimagassutslipp og miljøfotavtrykk fra hele plastens verdikjede i strategi og handlingsplan for plast
 12. Få på plass et handlingsplansystem som kan fungere over tid med målbare indikatorer for oppnåelse

Stor støtte for å gå fra strategi til handling

Rapporten er laget i samarbeid med WWF og Framtiden i våre hender. Det er flere bidragsytere som har vært involvert, særlig Hold Norge Rent og Miljøstiftelsen Zero har bidratt inn med gode innspill i rapporten.

Støttespillere til rapporten er SKIFT Næringslivets klimaledere, Norsirk, Infinitum, Samfunnsbedriftene Avfall og Ressurs, Bergans, Stormberg, Jernia, Hold Norge Rent, Miljøstiftelsen Zero og Loop. Alle støttespillerne ber politisk ledelse om å gå fra strategi til handling.