– Regjeringen snur ryggen til ungdommens klimakrav

Naturvernforbundet er svært skuffet over at regjeringspartiene stemte mot alle forslag til nye klimatiltak knyttet til kravene til skolestreikene for klima, da Stortinget behandlet flere representantforslag om klimastreiken på torsdag 6. juni 2019.

Mennesker i klimademonstrasjon

– Det er ikke rart ungdommen føler at regjeringa stikker hodet i sanden i møte med klimakrisa når Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Krf stemmer mot alle kravene fra skolestreikene. Dagens klimapolitikk er simpelthen for svak i møte med den krisa vi står overfor, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I tillegg stemte Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) imot de fleste kravene fra skolestreiken, inkludert mer ambisiøse klimamål, slutt på nye oljeutvinningstillatelser og erklæring av en klimakrise, men støttet forslag om at regjeringen burde komme med en plan for opptrapping av klimabistand.

Forslag om nytt klimaforlik og økt klimabistand stemt ned

I tillegg til å behandle forslagene fra klimastreiken, fremmet også en samlet opposisjon følgende krav:

  • Et nytt klimaforlik som kan danne grunnlag for et ambisiøst samarbeid om utslippskutt på tvers av partigrensene.
  • En plan med en årlig opptrapping av bistand fra Norge til utslippskutt og klimatilpasning i utviklingsland.
  • En plan med en årlig opptrapping av Norges bidrag til FNs grønne klimafond.
  • Prioritering av bistandstiltak som medvirker til et bærekraftig og klimasmart landbruk i utviklingsland.

Regjeringspartiene stemte mot alle forslagene.

– Økte klimabistand til utsatte land og folk i Sør er helt avgjørende for å oppnå Parisavtalens mål. Norge bidrar riktignok godt i forhold til flere land, men det er fortsatt ikke nok for å møte den enorme utfordringen verden står overfor. Samtidig har norsk støtte til klimatilpasning har vært kraftig underfinansiert i flere år. Derfor er det så uforståelig at regjeringspartiene ikke en gang vil diskutere hvordan Norge kan gjøre mer på dette området, sier Ask Lundberg.

– Klimaet krever forpliktende handling

Det kom 13 forslag fra ulike mindretall i komiteen som ble debattert av Stortinget. Dette inkluderte forslag om sektorvise klimabudsjetter fra Ap, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) og stans i en tredje rullebane på Gardermoen (fra Sp, SV og MDG), samt flere forslag direkte knyttet til klimastreikens krav, inkludert ingen nye lete- eller utvinningstillatelser til oljeselskaper, høyere klimamål mot 2030 og erklæring av klimakrise (fra SV og MDG). Alle disse ble også stemt ned av regjeringspartiene, mens SV og MDG bare fikk støtte fra Rødt til kravene fra skolestreikende elever og studenter.  

– Forpliktende, ambisiøse klimamål må være førende for alle sektorer. Sektorvise mål og klimabudsjetter, slik som Oslo Kommune har innført, er det minimumet Norge bør ha for å møte vår tids største utfordring. Nå står Norge med for dårlige mål for utslippskutt før 2030 og ingen plan for å oppnå disse kuttene. Det er et svik mot elevene og studentene som har streiket for klima, sier Ask Lundberg.

Under debatten kom flere løse forslag til forskjellige klimatiltak fra Ap, SV, MDG og Rødt. Disse ble også stemt ned av regjeringspartiene. Full voteringsoversikt finnes på Stortingets nettsider.

Norge trenger en krisepakke for klima og natur

Etter varslene fra FNs klimapanel og FNs naturpanel har Naturvernforbundet foreslått en krisepakke for klima og natur. Naturvernforbundet har også vært med på en opptrappingsplan for Norges klimabistand sammen med flere andre miljø- og utviklingsorganisasjoner. I tillegg har vi sammen med Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon tatt initiativ til et opprop mot norsk olje- og gassleting.