Rødt lys for Norges miljøpolitikk

Norge får rødt lys på 7 av 10 kriterier i Naturvernforbundets årlige statusrapport om en rettferdig, grønn omstilling.

Elv og seterdal.Anne Guri Solem

Regjeringen har lovet at klima og natur skal være rammen rundt all politikk. Norge har klima-, natur- og bærekraftsmål som vi er forpliktet til å nå innen 2030 og som må ses i sammenheng. Regjeringen har lagt stor vekt på at klimapolitikken må være rettferdig. Regjeringen støtter også en rettferdig omstilling, et krav som lenge har blitt fremmet av fagbevegelsen og miljøorganisasjoner.

I en ny rapport vurderer Naturvernforbundet derfor Norges politikk på ti ulike områder, som alle er viktige for å oppnå en rettferdig omstilling. Denne rapporten er en del av en serie med årlige statusoppdateringer om Norges oppfølging av klimamålene.

Kriteriene får enten grønt, gult eller rødt lys. Av 10 kriterier, får Norge 7 røde lys og 3 gule lys. Ingen av områdene belønnes med et grønt lys.

– Skal vi få til en rettferdig omstilling, krever det flere grønne lys for norsk klimapolitikk. Vi mener denne rapporten er en god veiviser for regjeringen. De har så langt skapt store forventninger, men oppfylt målene dårlig. Tiltakene harmonerer dårlig med alvoret i klima- og naturkrisene, sa Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet, da hun lanserte rapporten i dag på Klimahuset i Oslo.

Rapporten ble lansert før klimatoppmøtet (COP28) i Dubai i november 2023