Ryddedugnad

Avfall på avveie i våre felles naturområder har ofte ikke noen klar eier, og er svært arbeidskrevende og dyrt å rydde om kommunens ansatte skal bruke tid på det. Denne oppgaven kan kommunen med fordel gjøre til en lag-oppgave for lokalsamfunnet. Store og små kan delta, skoler og bedrifter. Rydding er på den ene siden praktisk miljøarbeid, på den andre siden er det holdningsskapende og sosialt. Kommunen kan ha ryddekampanjer, sørge for gratis utlevering av ryddeutstyr og innlevering av avfall. Her kan også Naturvernforbundets lokallag bidra med å arrangere aktiviteter. Visste du at Naturvernforbundet hvert år deler ut aktivitetstilskudd for å bekjempe marin forsøpling? Det samme gjør Miljødirektoratet, Handelens Miljøfond og en rekke kommuner.

Ryddedygnad

Vi har samlet gode tiltak mot eierløst avfall fra de forskjellige kommunale tiltaksplanene mot plastforsøpling. 

  • Involvere innbyggere i strandrydding og oppfordre til bruk av Ryddeportalen for å styrke kartleggingen av marin forsøpling.
  • Sørge for godt mottak av marint avfall, også eierløst i havner.
  • Involvere innbyggere i strandrydding og oppfordre til bruk av Ryddeportalen for å styrke kartleggingen av marin forsøpling.
  • Støtte og legge til rette for plast- og forsøplingsreduserende tiltak for private og næringslivet. Eks. avtale med næringsdrivende om å ha ansvar for rydding av et definert område (for eksempel adopter en strand).
  • Gi skoler og barnehager mulighet til å arrangere temadag om plast og rydding i nærmiljøet.


Skrytelista

Malvik kommune med gratis innsamling av båtvrak.

Nesodden kommune har satt av midler til fjerning av båtvrak.

Kristiansand kommune har tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling.

Fusa kommune er en av mange kommuner som legger til rette for frivillig rydding.

Fredrikstad kommune har laget et eget strandryddekart. 

For deg som vil lese litt mer:

Aktivitetstilskuddsordningen til Naturvernforbundet 

Handelens Miljøfond

Guide fra Naturvernforbundet: Hvordan gjennomføre en ryddeaksjon?

Ryddeportalen til Hold Norge Rent

Kystlotteriet

Adopter en strand

Den store plastjakten