Du er her:

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnerne våre er bedrifter og organisasjoner som ønsker et faglig og strategisk samarbeid med Naturvernforbundet. Omfang og innhold i samarbeidet fremforhandles fra gang til gang.

Les mer om hvordan du blir Samarbeidspartner. Under ligger en alfabetisk oversikt over våre samarbeidspartnere. Bedrifter og andre som kun ønsker å gi økonomisk støtte til Naturvernforbundets arbeid, kan gi en gave.


Image
Cultura bank driver med ”social banking”. Få hadde hørt om det da Cultura Bank ble startet i 1997. For Cultura Bank handler ikke bankvirksomhet om å få penger til å bli enda flere penger. Banken bygger på to hovedprinsipper: transparens – at innskyterne får vite hva pengene brukes til – og at utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier. Naturvernforbundet har et samarbeid med Cultura Bank om Naturvernkonto der du kan spare på en sparekonto og samtidig støtte Naturvernforbundet.

_________________________________________________________________________________________________________

Image Image

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for produsenter, importører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger.

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

Naturvernforbundet samarbeider med Elektroforeningen og Nelfo om smart energibruk. Vi har felles interesse i at energiforbruket reduseres og at den fossile energibruken erstattes av fornybar strøm.


Image

Fagforbundet er LOs største forbund med i underkant av 300 000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter. Fagforbundet har i flere år hatt en samarbeidsavtale med Naturvernforbundet. Naturvernforbundet og Fagforbundet samarbeider for å fremme natur, miljø og helse på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.


Image

Infinitum driver effektiv innsamling og resirkulering av drikkevareflasker og -bokser gjennom panteordningen. Infinitum og Naturvernforbundet er begge engasjert i å redusere forsøpling og jobbe for så ressurs- og klimavennlige emballasjeløsninger som mulig. Høy innsamlingsgrad og andel resirkulert materiale i emballasjen er derfor viktige felles mål for Infinitum og Naturvernforbundet.
 

 


 

Image

Norgesgruppen er landets største aktør innenfor daglige forbruksvarer, med virksomhet i alle fylker. Kjernevirksomheten er grossist - og detaljvirksomhet, og Norgesgruppens kunder er i hovedsak innenfor servicehandel, storhusholdning og dagligvarehandel. Naturvernforbundet og NorgesGruppen samarbeider om miljøløsninger knyttet til dagligvarehandelen.


Image

Norsk Varme er en bransjeforening for hele ildsteds- og skorsteins- og utstyrsbransjen, med produsenter, montører og forhandlere. Naturvernforbundet og Norsk Varme jobber sammen for å spare miljøet og bedre luftkvaliteten gjennom utskiftning til rentbrennende ildsteder, samt oppfordre til riktig vedfyring.

 


Image

Viking er den største leverandøren av veihjelpstjenester i Norge. Viking tilbyr bilberging av alle typer biler, og har samarbeidspartnere som gjør det mulig å hjelpe kunder i hele Europa.  I tillegg til veihjelp utfører Viking tjenester innen medisinsk assistanse og betjener service/vakttelefoner på vegne av ulike samarbeidspartnere via vårt døgnbemannede kundesenter.


Wattever er en strømtjeneste og er en del av Istad kraft. Wattever fremmer gode miljøløsninger og informere sine kunder om hvordan de kan ta bedre kontroll over forbruket, komme med sparetips og tiltak som kan redusere strømforbruket. Wattever støtter Naturvernforbundets prosjekt Ren energi i Afrika. I tillegg har Wattever en av markedets mest nyskapende smartladingsløsninger for en rekke elbilmerker.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2021