Du er her:

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnerne våre er bedrifter og organisasjoner som ønsker et faglig og strategisk samarbeid med Naturvernforbundet. Omfang og innhold i samarbeidet fremforhandles fra gang til gang.

Les mer om hvordan du blir Samarbeidspartner. Under ligger en alfabetisk oversikt over våre samarbeidspartnere. Bedrifter og andre som kun ønsker å gi økonomisk støtte til Naturvernforbundets arbeid, kan gi en gave.


Image
Cultura bank driver med ”social banking”. Få hadde hørt om det da Cultura Bank ble startet i 1997. For Cultura Bank handler ikke bankvirksomhet om å få penger til å bli enda flere penger. Banken bygger på to hovedprinsipper: transparens – at innskyterne får vite hva pengene brukes til – og at utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier. Naturvernforbundet har et samarbeid med Cultura Bank om Naturvernkonto der du kan spare på en sparekonto og samtidig støtte Naturvernforbundet.

_________________________________________________________________________________________________________

Image Image

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for produsenter, importører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger.

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

Naturvernforbundet samarbeider med Elektroforeningen og Nelfo om smart energibruk. Vi har felles interesse i at energiforbruket reduseres og at den fossile energibruken erstattes av fornybar strøm.


Image

Fagforbundet er LOs største forbund med i underkant av 300 000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter. Fagforbundet har i flere år hatt en samarbeidsavtale med Naturvernforbundet. Naturvernforbundet og Fagforbundet samarbeider for å fremme natur, miljø og helse på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.


Image

FINN.no er Norges største markedsplass og har spesialisert seg på annonser og tjenester for kjøp og salg mellom privatpersoner, samt bedrifter. Hvert år tilbringer hver nordmann i gjennomsnitt 29 timer hos oss. I 2018 ble det publisert rundt 10 millioner annonser på FINN.no, og i snitt er 6,3 millioner unike brukere innom markedsplassen hver uke. Naturvernforbundet samarbeider med FINN.no for å inspirere folk til å ta bedre vare på det vi har.


Image

Norgesgruppen er landets største aktør innenfor daglige forbruksvarer, med virksomhet i alle fylker. Kjernevirksomheten er grossist - og detaljvirksomhet, og Norgesgruppens kunder er i hovedsak innenfor servicehandel, storhusholdning og dagligvarehandel. Naturvernforbundet og NorgesGruppen samarbeider om miljøløsninger knyttet til dagligvarehandelen.


Image

Norsk Varme er en bransjeforening for hele ildsteds- og skorsteins- og utstyrsbransjen, med produsenter, montører og forhandlere. Naturvernforbundet og Norsk Varme jobber sammen for å spare miljøet og bedre luftkvaliteten gjennom utskiftning til rentbrennende ildsteder, samt oppfordre til riktig vedfyring.


Image

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL er en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner målt etter antall medlemsbedrifter med tariffavtaler. PBL samarbeider med Naturvernforbundet om prosjektet «Plast- og giftfrie barnehager», som skal bidra til å redusere bruken av plast og miljøgifter i norske barnehager.


 

Image

Viking er den største leverandøren av veihjelpstjenester i Norge. Viking tilbyr bilberging av alle typer biler, og har samarbeidspartnere som gjør det mulig å hjelpe kunder i hele Europa.  I tillegg til veihjelp utfører Viking tjenester innen medisinsk assistanse og betjener service/vakttelefoner på vegne av ulike samarbeidspartnere via vårt døgnbemannede kundesenter.

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.02.2020