Du er her:

Flytrafikk

Fly er den mest miljøskadelige transportformen som fins. Flytrafikken må reduseres framfor å økes, og satsing på miljøalternativer som høyhastighetstog vil kunne redusere innenlands flytrafikk kraftig.

Norge er på Europatoppen i flyreiser innenriks, og ifølge tall fra Eurostat flyr vi fire ganger så ofte innenriks som svenskene. Stadig vekst i flytrafikken gir også voksende klimagassutslipp, og ifølge Miljøstatus har klimagassutslippene fra innenriks flytrafikk i Norge økt med 24 prosent fra 1990 fram til 2009.

Jobber for mindre flytrafikk

Naturvernforbundet jobber for at det skal bygges høyhastighetstog i Norge som vil redusere både utslipp og reisetid sammenlignet med flytrafikk. I tillegg jobber Naturvernforbundet mot kapasitetsutvidelser av de store norske flyplassene, som tillater fortsatt vekst i flytrafikken.


Artikkelen ble sist oppdatert: 24.06.2011

Nyheter

Oslo lufthavn Gardermoen
Tredje rullebane på Gardermoen:

Stans planlegging av tredje rullebane

20.02.2018 | Sist oppdatert: 20.02.2018

Naturvernforbundet har sammen med ti andre organisasjoner sendt et felles brev til klima- og miljøministeren Ola Elvestuen, hvor vi ber om at planlegging av ny rullebane på Gardermoen stanses.

Fly (smalere)
Forurensing til himmels

Seks argumenter for flyavgift

23.06.2016 | Sist oppdatert: 02.07.2016

Fra 1. juni i år fikk Norge en flyavgift på 80 kroner på både innenlands og utenlandsflyvninger. Det er et godt skritt i riktig retning, for å sikre at det lønner seg å reise miljøvennlig. Her er seks viktige grunner til at vi støtter flyavgift.

Fly pa flyplass vinter
Ny flyavgift

- Vi kan ikke fly fra klimaendringene

02.12.2015 | Sist oppdatert: 29.08.2016

Regjeringen vil gjeninnføre avgift på flyreiser. - Det er et viktig gjennomslag for oss og et skritt i retning av en mer fornuftig klimapolitikk. Altfor lenge har det vært lov til å fly billig, sier Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Lufthavn_artikkelbilde

Politikerne planlegger for økte utslipp fra flytrafikken

25.01.2015 | Sist oppdatert: 29.01.2015

Utbygging av storflyplassene nuller ut andre viktige klimatiltak. I 2014 var det om lag 6 millioner passasjerer på Bergen Lufthavn Flesland. Avinor bygger ut flyplassen slik at kapasiteten dobles. Dersom denne kapasitetsveksten resulterer i en tilsvarende trafikkvekst, vil vi få en ekstra oppvarmingseffekt som tilsvarer bruken av nesten 400 000 personbiler. Dette vil i så fall nulle ut alle andre vedtatte klimakuttiltak i hele Bergen.

Fly pa flyplass vinter

Nye flyruter knuser miljøtiltak

23.12.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Antall passasjerer til og fra norske flyplasser økte med med mer enn 10 prosent i tredje kvartal i år sett i forhold til samme periode i fjor. Og veksten ser ut til å fortsette. Samferdselsdepartementet har gitt Oslo Lufthavn grønt lys for å utvide terminalen slik at antall passasjerer kan økes fra dagens om lag 19 millioner årlig til 28 millioner.