Samler inn til russiske miljøaktivister

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har opprettet et støttefond for forfulgte russiske miljøvernaktivister. Du kan støtte miljøaktivistene ved å vippse til #666661 (Natur og Ungdom medlem & gaver), velg «Støttefond».

Miljøverndemonstrasjon
Miljøverndemonstrasjon mot søppelfylling i Shies, Arkhangelsk. Foto: RSEU.

– Situasjonen er prekær for russiske miljøaktivister som har stått på for klima- og naturvern, for ytringsfrihet og demokrati, sier Pernille Bonnevie Hansen som er nestleder i Naturvernforbundet.

Flere miljøaktivister ser seg nødt til å forlate Russland, og flere trenger advokathjelp. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet samler derfor inn penger til russiske miljøvernaktivister.

Miljøaktivister trenger hjelp

Menneskerettighetssituasjonen i Russland er svært dårlig, og har stadig blitt verre de siste 10 årene etter at den første «fremmed agent»-loven ble vedtatt i 2012. Siden har vært eneste nytt år slått rekorden og vært det hittil verste året. Nå i 2022 blir det verre måned for måned.

I tillegg har Putins mobilisering skapt behov for flukt hos mannlige russere som nekter å delta i den blodige og folkerettsstridige krigen mot nabo-folket. Som miljøaktivister har de allerede risikert mye ved å være synlige, og de kan nå være mer utsatt for mobilisering. Ingen er tjent med flere russiske soldater i Ukraina.

Russlands krig i Ukraina er grusom, og vi sidestiller ikke russiske miljøaktivisters utfordringer med problemene i Ukraina. Naturvernforbundets ukrainske partnere og deres familier har stående tilbud om å komme til Norge, men foreløpig har alle valgt andre løsninger i og utenfor Ukraina. Naturvernforbundets fagforening ga i vår ekstra midler til vår ukrainske partnerorganisasjon Ecoaction.

Du kan bidra!

Naturen trenger miljøaktivister i alle land. Miljøaktivistene som er igjen i Russland trenger støtte utenfra, både fra eksilrussere som fortsetter å jobbe for miljøvern og menneskerettigheter i Russland, og fra oss andre.

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet oppretter et felles støttefond for miljøaktivister. Du kan støtte miljøaktivistene ved å vippse til #666661 (Natur og Ungdom medlem & gaver), velg «Støttefond».

– Vi håper og tror at flere både i og utenfor Naturvernforbundet vil være med og hjelpe våre russiske med-miljøvernere, sier Pernille Bonnevie Hansen.

Pengene i støttefondet vil gå til advokathjelp, bistand til visum og utreise ved behov for flukt, samt levekostnader og opphold i utlandet i kortere perioder.

Vil du vite mer?