Se hva din kommune gjør for naturen

Vil du sette miljø på kartet i kommunevalget? Da har vi et verktøy til deg! Naturvernforbundet og Natur og Miljø har laget en egen oversikt for alle Norges kommuner.

Hvem skal beskytte naturen vår, og sørge for at vi kutter klimautslipp? Kommunene er ofte de viktigste aktørene. Men for at kommunene skal gjøre en god jobb med å ta vare på naturen og klimaet, er det viktig at miljøengasjerte velgere retter et kritisk blikk på forvaltningen. For å gjøre det lettere å få oversikt over kommune-norges miljøengasjement for folk flest, har vi tilrettelagt tilgjengelig statistikk  i den vedlagte PDF-en og Excel-fila.

Det er bare å printe ut oversikten for din kommune, eller bruke tallene til presseutpill, bakgrunnsinformasjon eller andre formål. 

Du kan orientere deg i PDF-en ved  å gå til «kommuneoversikten» i starten av dokumentet og klikke på kommunenavn i den alfabetiske oversikten. Du kan se hvilken utvikling det er. Du kan også se hvordan kommunene ligger an sammenlignet med alle andre kommuner i landet, og hvem som sitter med ordførermakten i kommunene.

Disse tallene kan brukes til å gjøre mange sammenligninger. Pilene viser hvordan den inneværende kommune/bystyreperioden er, sammenlignet med forrige periode. Pil opp betyr bedre for miljøet, pil ned betyr dårligere for miljøet.

Mange av disse målestokkene er lite imponerende for hele landet. Antallet dispensasjoner i strandsonen eller andre steder med byggeforbud, antallet felte rovdyr, og søppelmengden er for høy for så å si alle kommuner. 

I tillegg har vi lagt ved «råmaterialet», i form av tallene som PDF-en er basert på. Dersom du ønsker å bruke disse tallene til noe, og er kyndig med bruk av regneark, er det bare å bruke dem! Merk at tallene for CO2-utslipp er dårlig oppdaterte. Derfor har vi ikke tatt dem med på PDF-ene.