Seier for mat og miljø i Vestby

Delijordet i Vestby skal fortsatt brukes til matproduksjon, ikke kjøpesenter. IKEA trakk seg fra sine utbyggingsplaner i vinter, og det var knyttet spenning til hvordan området nå skulle utnyttes.

Kommunestyret i Vestby vedtok 19. mars enstemmig å tilbakeføre området til landbruks- natur- og friluftsområde, og innføre bygge- og deleforbud. Delijordet i Vestby er et av de beste kornarealene i landet, og Naturvernforbundet ser det som en stor seier at området nå fortsatt forblir matjord. Mellom 2004 og 2015 ble det årlig omdisponert over 8000 dekar matjord i Norge, en nedbygging som siden har avtatt noe. Boliger, næringsbygg, veier og idrettsanlegg er blant formålene som matjorda blir omdisponert til.

Kampen mot utbyggingen startet i 2012. Naturvernforbundet fikk med seg Bondelaget, Miljøpartiet de Grønne og andre aktører, og fikk god presse både i Norge og Sverige selv om det ble mange tilbakeslag på veien.
– Om ikke vi hadde tatt opp og kjørt denne kampen, hadde nok IKEA Vestby vært etablert nå. Naturvernforbundet i Vestby omdannes i disse dager til et større lokallag der Moss, Rygge, Våler og Frogn inngår, så dette blir en flott oppmuntring  i opprettelsen av dette. I dag er vi svært glade for å se at vår kamp nytter, sier Kristian Vahl Østbye, leder i Naturvernforbundet i Vestby.

Daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sa i 2013 ja til IKEAs planer om å bygge varehus på jordet, som ligger nær E6 i Vestby. IKEA trakk i februar planene om fire nye varehus i Norge, der Vestby-varehuset var en av de som ble skrinlagt. Etter det har det pågått en debatt om hva arealet skal brukes til, og nå har altså jord- og miljøvernernes kamp blitt kronet med seier.

Bli medlem!