Sender brev til Erna

Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening, WWF og Friluftslivets Fellesorganisasjon (Frifo) har sendt tre spørsmål til Høyres leder Erna Solberg. – Dette er avgjørende spørsmål for naturinteresserte velgere, og vi håper på svar før valget, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

TOMAS MOSS,ICU.NO

Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening, WWF og Friluftslivets Fellesorganisasjon (Frifo) har sendt tre spørsmål til Høyres leder Erna Solberg, og har bedt om svar på før valget mandag 9. september. 

I et intervju med VG 5. september åpnet Erna Solberg for å reversere den fire år gamle Naturmangfoldloven. Hun sier:

Ja, vi ønsker en gjennomgang av naturmangfoldloven. Den er et stort hinder. Det betyr ikke at vi ikke er for naturmangfold. Men det betyr at hensynene noen ganger må avveies bedre enn de gjør i dag. Det er et behov for å se om det er gitt for store fullmakter i loven, som kan blokkere prosjekter, sier Solberg.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet,  mener dette er svært bekymringsverdig. 

– Naturmangfoldloven er vår viktigste lov for å stanse tapet av natur. Verden utrydder i dag et stort antall arter i et forrykende tempo. Norge har i likhet med alle andre et ansvar for å ta vare på sin natur og de planter og dyr som lever der. Når du sier at naturmangfoldloven er et stort hinder, gjør det mange nordmenn veldig urolige. Loven er ment for å beskytte arter og viktige naturområder som står i fare for å forsvinne eller som har en verdi for fellesskapet. Derfor har vi spurt Erna Solberg om hun kan love at Høyre ikke vil svekke naturmangfoldloven om hun blir statsminister. 

Strandsone og skogen ro

Natur- og friluftslivslederner er også bekymret for at Solberg vil åpne for mer motorferdsel. 

– I intervjuet åpnet Erna Solberg også for mer motorisert ferdsel i naturen. De fleste oppsøker naturen for å oppleve stillhet og fred. Stillheten er en særdeles viktig kilde til rekreasjon og livskvalitet for mange. Et stort flertall er derfor imot at det skal bli tillatt med mer snøscooterkjøring i naturen. Dagens regjering har allerede innført en rekke ordninger som åpner for nyttekjøring og transport av mennesker med spesielle behov. Derfor spør vi om Erna Solberg kan love at Høyre ikke vil gå inn for mer snøscooter kjøring enn regjeringen allerede har gjort gjennom sitt forslag som kom før sommeren, står det i brevet. 

 Solberg sa også at det skal bli enklere å bygge i strandsonen.

– Strandsonen er det mest brukte og mest populære rekreasjonsområdet for nordmenn. Store deler av strandsonen er allerede nedbygget i sentrale deler av landet. Vi spurte om Erna Solberg kan love at Høyre ikke vil svekke reglene for bygging i strandsonen. Siden dette er avgjørende spørsmål å få svar på før valget, ba vi om svar så raskt som mulig, sier Haltbrekken.