SFO: Hobby- og formingsmateriell

Alt forbruk påvirker miljøet, men det finnes produkter som påvirker mindre enn andre. Mange av de aktivitetene som gjøres med barn involverer materiell og stoffer vi ellers ville vært forsiktige med, som lim, smeltet plast (perler, laminering), maling, plastelina og glitter (mikroplast). Glitter skal for eksempel ikke helles i avløp, da kan det havne i havet. Her anbefaler vi å være bevisste og å velge miljømerkede produkter og formingsmaterialer beregnet på barn. Maling for profesjonell bruk kan for eksempel inneholde farlige stoffer og kreve forholdsregler ikke tilgjengelig på skolen. Vær nøye med god lufting, hygiene og god avfallshåndtering med kildesortering.