Skriv under: Nei til hogst av gammel naturskog

De siste gamle naturskogene er i ferd med å forsvinne på grunn av industrielt skogbruk. Signér vår underskriftskampanje og si din mening om saken.

gammelskog

Si nei til hogst av gammel naturskog!

De siste gamle naturskogene er i ferd med å forsvinne på grunn av industrielt skogbruk. Signér vår underskriftskampanje og si din mening om saken.

Det er i de gamle naturskogene at ugler, hakkespetter og sjeldne lavarter, sopper og insekter kan leve. Samtidig pågår det flatehogst i slike skoger over hele landet. Nå har vi ikke råd til å miste mer. Derfor krever vi full stans i hogsten av gamle naturskoger.

Sårbar hekketid

Ekstra ille er det når skogen hogges i hekketiden. Da tar hogstmaskinene livet av alt fra mår og gnagere til flaggermus, ekorn og fugler som yngler og stifter familie i trærne.

Å forby hogst i hekke- og yngletiden er spesielt viktig – fra omtrent midten av april til midten av juni.

Truet av industrielt skogbruk

Naturvernforbundet frykter at de gamle naturskogene skal bli ødelagt. Industrielt skogbruk er den største trusselen mot livet i skogene.

Mangelfull registrering av naturmangfold kombinert med flatehogst og planting av trær har vist seg å være svært skadelig for norsk skogsnatur. Etter mange årtier med industrielt skogbruk er det svært lite gamle naturskoger igjen.

Det er i de gamle naturskogene at ugler, hakkespetter og sjeldne lavarter, sopper og insekter kan leve. Her finnes det rikelig med trær, stubber, stokker og leveområder for tusenvis av planter og dyr som hører hjemme i norske skoger. Hele 48 prosent av artene på rødlisten lever i skogen, 1132 av dem er truet av skogbruk, ifølge Artsdatabanken.

Les rapporten Skogkur 2030, utarbeidet sammen med Natur og Ungdom, WWF og Sabima, for mer bakgrunn!