Sivilombudsmannen: snøscootereksperiment er ulovlig

Det kan spøke for Regjeringens planlagte eksperiment med frislipp av snøskuterkjøring i utmark i hundre norske kommuner, etter at Sivilombudsmannen i dag fastslo at at forsøket er ulovlig . – Regjeringa bør lytte til både ombudsmannen og det store folkeflertallet, og si ja til en fortsatt stille natur, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Klima- og miljødepartementet bør ta en ny vurdering av omfanget av regjeringens «forsøksordning», der 100 kommuner etter planen kunne åpne for snøskuterkjøring i utmark fra og med neste vinter. Dette er en av konklusjonene i Sivilombudsmannens vurdering, som ble offentliggjort i dag.

– Jeg har kommet til at forsøksordningens omfang ligger utenfor de rettslige rammer forsøksloven setter, skriver ombudsmannen i sitt svar.

Dette betyr i praksis at Regjeringen ikke har hjemmel for å igangsette forsøket uten å ha redusert antall kommuner, kanskje er det bare hjemmel for å la 20 kommuner prøve. Kommunene som har fått godkjent sine forskrifter vil trolig få beskjed om at forsøket er satt på vent. Dette er en seier for fornuften, mener Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

–  Vi hadde en forsøksordning i 2001- 2005, der sju kommuner fikk unntak fra motorferdselloven om forbud mot fornøyelseskjøring. I evalueringen viste det seg at knapt noen av kommunene hadde sørget for tilfredsstillende kartlegging av natur- og friluftsarealer slik det var forutsatt.  Det er naivt å tro at viktige friluftsområder og naturområder ikke skal bli berørt når opptil 200 000 snøskutere spredt ut over i terrenget. Det ville også rammet sårbare arter som lever på sparebluss om vinteren.

Haltbrekken mener at det er åpenbart at «prøveforsøket» var et dårlig skjult forsøk på å snikinnføre en større endring i praksis.

– Hadde regjeringen vært reelt interessert i å finne ut mer om konsekvenser av økt snøskutertrafikk og det alvorlige problemet med ulovlig kjøring, kunne man enkelt sett på hvordan ordningen med liberalisering allerede har utviklet seg i Finnmark og Nord-Troms. Eller de kunne forlenget observasjonsperioden for alle de sju kommunene fra 2001/2005-forsøket fram til i dag. Eller hentet inn erfaringer fra Sverige. I stedet velger regjeringen å la et utall kommuner få tjuvstarte med ren lystkjøring i våre felles utmarksområder. Det er ikke et «forsøk», det er snikendring av loven. Det har vi sagt lenge, og  det har også Sivilombudsmannen slått fast i dag.

En fersk meningsmåling i Adresseavisen viser at 77 prosent av befolkningen ikke vil at det skal bli lettere å bruke motorkjøretøy i utmark.

– Det er et uttrykk for hvor dyrebar adgangen stille natur uten motorstøy fortsatt er for folk flest i Norge. Nå bør Regjeringen lytte både til folket og ombudsmannen, og ikke la bajaskjøring for de få ødelegge for naturopplevelser for de mange.