Skal finne løsninger for klesberget

Naturvernforbundet ser frem til å delta i arbeidsgruppen som skal utrede et produsentansvar for tekstiler. Dette er et arbeid som kan redusere det store miljøavtrykket som vårt overforbruk fører til.

klær

Under Arendalsuka lanserte Naturvernforbundet, i samarbeid med Framtiden i våre hender, en rapport med anbefalinger for hvordan en norsk produsentansvarsordning for tekstiler bør se ut. Begge organisasjonene har fått plass i arbeidsgruppa som er nedsatt av Regjeringen, og skal utrede en slik ordning. Joakim Sandvik Gulliksen vil representere Naturvernforbundet i arbeidsgruppa.

– Klær og sko står for 8-10 prosent av globale klimagassutslipp. Nesten alt av klær som samles inn i Norge blir sendt til utlandet, ofte uten at vi har kontroll med hvor det ender opp til slutt. Det er på høy tid at de som produserer og importerer klær og andre tekstiler får ansvar for produktet i hele levetiden, også når det blir kassert og skal gjenbrukes eller gjenvinnes, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Lederen av Naturvernforbundet Truls Gulowsen i naturenFartein Rudjord
Lederen av Naturvernforbundet Truls Gulowsen i naturen. Foto: Fartein Rudjord.

EU-kommisjonen har varslet at krav om produsentansvar for tekstiler vil komme i 2023. Arbeidsgruppa skal ta utgangspunkt i EUs krav på området. De er også bedt om å få oversikt over produkter som settes på markedet årlig, hvor mye som går til ombruk, gjenbruk og eksport, samt usolgte tekstiler og hvordan disse behandles i dag.

– Dette er spennende, og det er bra at miljøbevegelsen er tatt med i denne arbeidsgruppen, sammen med representanter for næringen og avfallsbransjen. En godt innrettet produsentansvarsordning kan ta oss i riktig retning. Samtidig må ikke denne prosessen bli brukt som en unnskyldning for å utsette tiltak som åpenbart er lure, sier Gulowsen.

En produsentansvarsordning må ta sikte på å redusere de enorme volumene klær som produseres, ødelegges og eksporteres ut av landet, den må bygge på etablerte standarder for hva som kan kalles bærekraftige klær heller enn at hver enkelt kjede selv bestemmer hva de mener er bærekraftig, og prinsippet om at forurenser betaler, mener Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender.