Statsbudsjettet 2013: Høring i transport- og kommunikasjonskomiteen

Naturvernforbundet har vært på høring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget angående statsbudsjettet for 2013. Budskapet kan leses i høringsnotatet.