Sterkt behov for flere nasjonalparker

Når Langsua nasjonalpark i Oppland åpnes 3. september, er Miljøverndepartementet nesten i mål med nasjonalparkplanen. Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken mener planen har vært en suksess, og vil ha en supplerende nasjonalparkplan for flere viktige områder.

– Planen har vært en kjempesuksess i arbeidet med å ta vare på norsk natur, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. Han mener det fortsatt er flere viktige områder som trenger vern, og foreslår blant annet Preikestolen i Rogaland og Storheia i Trøndelag som kandidater for en supplerende nasjonalparkplan.

I helgen åpnes Langsua, et biologisk rikt og viktig område som omslutter Norges minste nasjonalpark Ormtjernkampen.

– Med etableringen av Langsua har verneområdet Ormtjernkampen blitt mangedoblet i størrelse, noe som er svært gledelig, sier leder i Naturvernforbundet i Oppland Bjørn Frøsaker.

Også Naturvernforbundets leder er fornøyd:
– Vi gratulerer alle involverte og gleder oss over at et fantastisk og viktig område nå er vernet for ettertida, sier Haltbrekken.

Både Frøsaker og Haltbrekken er svært glade for at nasjonalparkplanen nå snart er gjennomført. Men blant annet forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) slår fast at landets viktigste områder for biologisk mangfold fortsatt er ikke er vernet i tilstrekkelig grad.

– Presset på slike områder øker sterkt over hele landet. Derfor trenger vi en ny plan som supplerer de områdene som hittil er sikret. Blant annet er områder i skog, lavland og kystnære og marine områder klart underrepresentert i verneplanene vi har i dag, påpeker Haltbrekken.

Han presiserer at arbeidet med å avklare hvilke områder og naturtyper som eventuelt bør inngå i en supplerende nasjonalparkplan må komme i gang raskt.