Stor glede over stenging av gammel atomreaktor

Endelig er reaktor nummer 2 ved Leningrad atomkraftverk stengt, mange år på overtid. Reaktoren er av Tsjernobyl-type og regnes som mer usikker enn andre atomreaktorer.

Oleg som snakker

Reaktoren ble stengt 10. november, etter 45 års drift. Da hadde reaktoren fått forlenget levetid i 15 år, den var designet for å vare 30 år. Reaktor nummer 1 ble stengt i 2019.

Fysiker og miljøaktivist Oleg Bodrov i atombyen Sosnovy Bor er glad for at reaktoren stenges.

– Jeg er selvsagt veldig glad for at begge de to eldste atomreaktorene i byen min endelig er stengt. Men det gjenstår mye arbeid for å få til en sikker nedbygging av reaktorene, sier Bodrov.

Snart 25 år med samarbeid

Naturvernforbundet har samarbeidet med russiske miljøvernere siden Sovjetunionens fall, og arbeidet skjøt fart med TV-aksjonen i 1996, Miljø for livet. Oleg Bodrov poengterer at det neste år er det 25 år siden.

– Vi har jubileum for samarbeidet vårt neste år. Jeg håper vi får anledning til å feire, sier Bodrov.

Nedbygging helt til 2060

Siden 2004 har samarbeidet fått penger over Atomhandlingsplanen, via Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Formålet har vært økt åpenhet og deltakelse i diskusjonen om framtiden til de gamle reaktorene.

Å dekommisjonere reaktorene vil ta svært lang tid. Ifølge offisielle planer skal alle de fire reaktorene være nedbygd i 2060. Samtidig er det usikkerhet om hva som skal gjøres med den radioaktive grafitten i reaktorkjernen. Det er heller ikke trygge løsninger for det brukte brenslet og annet avfall, i likhet med situasjonen i andre land.

De gamle reaktorene ved Leningrad atomkraftverk erstattes av nye atomreaktorer i nærheten.

Les mer om vanskelighetene som russiske miljøvernere møter her!

Les mer om vårt arbeid med atomkraft her!