Større lokallag – større gjennomslag

Her finner du opptaket fra webinar 7 av 13 i tillitsvalgtseminaret 2020 – «Større lokallag – større gjennomslag».

Avdelingsleder Sahar Azari og organisasjonsrådgiver Ane Norgård Brohaug innleder om verving, inkludering og aktivisering av medlemmer og hvordan øke gjennomslaget til lokal-/fylkeslaget.

Last ned presentasjonen her: