Svært gledelig at Viken-flertallet sier nei til tredje rullebane

Det politiske flertallet i storfylket Viken la i dag fram sitt politiske dokument. Det er Ap, SP, MDG og SV som utgjør dette flertallet.

I dokumentet skriver politikerne at de sier et klart nei til bygging av en tredje rullebane på Gardermoen. Dette er et prosjekt som Avinor planlegger, og som Samferdselsdepartementet har beslutningsmyndighet i, men det er ikke tatt stilling til om det skal realiseres eller ikke. Motstanden lokalt er stor, og det er gjelder partier både til høyre, i sentrum og til venstre.

– Vikens klare nei er svært viktig og må få konsekvenser. Det er på tide at Samferdselsdepartementet setter ned foten for et slikt gigantprosjekt og beordrer Avinor å avslutte planleggingsarbeidet. Miljøkonsekvensene i form av økte klimagassutslipp, nedbygging av matjord, mer støy og inngrep i natur er rett og slett for store, påpeker Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Behovet for å kutte verdens klimagassutslipp raskt setter sine spor og har konsekvenser også for flytrafikken. Trafikkveksten bremser opp her hjemme, og i Sverige har det vært en kraftig trafikknedgang i innenlandstrafikken med fly.

– Tredje rullebane kan fort bli et stort tapsprosjekt, ikke bare for klima og miljø, men også økonomisk. Det er svært bra at det politiske flertallet i Viken har innsett at et gigantprosjekt for å øke flytrafikken ytterligere ikke er forenelige med den grønne omstillinga som trengs for å ta vare på klimaet, matjorda, naturen og gode lokalsamfunn, avslutter Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.