Ta med plasten hjem fra tur

Tur kan være så mangt, om du er ved sjøen, på fjellet eller i skogen, ta alltid med plasten hjem igjen.

Det er viktig å kose seg når man er ute på tur, men det er viktigere å ta med all plastemballasje tilbake når turen er over. Plast hører ikke hjemme i naturen.

Med tanke på Korona-viruset og smittefare oppfordrer vi folk til å være ekstra forsiktig med å plukke avfall man ikke vet kilden til. Da det er usikkerhet knyttet til smittespredning fra overflater som plast og stål kan det kanskje være bedre å være føre-var.  Hvis du allikevel vil plukke, ta på hansker og vask hendene godt etterpå. 

Plast brytes ned svært langsomt, og kan sette varige spor i naturen. Naturvernforbundet oppfordrer til å bevare naturen ved sporløs ferdsel. Hovedprinsippet for sporløs ferdsel er å etterlate naturen i samme stand som man fant den og gjerne bedre. Plast på avveie er ikke bare et estetisk problem, det kan og gjøre skade på naturen.

Plastforsøpling i naturen er ikke bare sjenerende og skadelig, det er også ulovlig. En viktig forutsetning for norsk friluftsliv er allemannsretten, den har lange tradisjoner i Norge og ble i 1957 lovfestet med friluftsloven.

§ 1.(Lovens formål)

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Denne retten gir oss muligheten til å oppleve og bruke naturen, men som alle rettigheter fører den også med seg noen plikter:

§ 11.(Ferdselskultur og eierens bortvisingsrett.)

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.

 

Samtidig som man har rett til å bruke naturen, har man og en plikt til å bevare den. Vi oppfordrer alle som er glad i naturen til å hjelpe å holde den ren. Dette vil si, å alltid ta med eget avfall, og det avfallet du eventuelt finner til nærmeste søppelkasse.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Sammen kan vi gjøre en forskjell for naturen, for alle som bruker den, og for alle som skal bruke den etter oss.

Kildesortering på tur 

Vil du vite hvordan du kan bli like flink til å kildesortere når du er ute på tur som når du er hjemme? Jentene bak Tursøstre.no har 8 veldig gode tips til hvordan kildesortere på tur

1 Plast og aluminium må alltid bli med hjem

Plast brytes ikke ned i naturen, og derfor må du alltid ta med deg plasten hjem. Plast er den absolutte verstingen blant søppelet, med en nedbrytningstid på opp mot 500 år. Aluminiumsbokser trenger nærmere 100 år for å brytes ned, så det er viktig at slikt søppel også blir med hjem. Tenk så kort tid det tar for deg å bære med deg plast og aluminiumsbokser ut av naturen, sammenlignet med tiden det tar for naturen å bryte det ned på egenhånd.

2 Papir og papp kan brennes i bålet

Papir og papp kan du godt brenne i bålet, men forsikre deg om at alt er brent fullstendig opp før du forlater bålplassen. Det er utrolig kjedelig å finne søppelrester i bålet når man finner en fin leirplass. Husk at det er generelt bålforbud mellom 15.april og 15.september. Da må også papir og papp bli med hjem i tursekken.

3 Organisk avfall kan gjemmes i naturen på lengre turer

Organisk avfall er eksempelvis matavfall, kaffegrut eller skrell. Banan- og appelsinskall trenger opp mot 2 år før det brytes ned. Er du på dagsturer eller kortere turer er det derfor best om du tar med deg også dette avfallet hjem. På lengre turer kan det gjemmes i naturen, men legger du igjen organisk avfall er det viktig at du gjemmer det godt slik at nestemann på stien slipper å se det. Dette gjelder også toalettpapir – brenn eller grav ned etter bruk.

4 Fjern emballasjen før du drar på tur 

Det er lurt å gå gjennom emballasje og matvarer før du drar på tur, slik at du tar med deg minst mulig unødvendig emballasje i tursekken. Da får du bedre plass i sekken, og du reduserer muligheten for at søppel blir liggende igjen i naturen..

5 Se nøye over leirplassen

Ta en ekstra titt etter småsøppel på leirplassen før du vandrer videre. Se spesielt etter søppelrester i bålet, steder der du har tilberedt mat, og der du har vasket kjøkkenutstyret. Kanskje har det gjemt seg noe småsøppel mellom lyng og mose?

6 Liten zip-pose eller fast lomme for småsøppel

Småsøppel har lett for å falle ut av lommer når man tar frem kamera, GPS eller annet turutstyr. Småsøppel kan være sjokokadepapir, bruskorker, sigarettsneiper eller plastbiter. Tøm lommene dine for søppel før du drar hjemmefra. Ha med deg en liten zip-pose som du alltid har lett tilgjengelig i en fast lomme. Da kan du enkelt plukke med deg småsøppel du kommer over på tur. For deg virker det kanskje som en dråpe i havet, men for naturen, dyrene og nestemann på stien har det stor betydning.

7 Ha alltid en søppelpose i sekken

Ha alltid med en søppelpose i sekken når du er på tur – da er det mye lettere å få med også større søppel hjem igjen. Gjør det til en vane å pakke med en søppelpose i sekken.

8 Ta med mer søppel hjem enn du tok med på tur

Dette kan vi gjenta til det kjedsommelige, fordi det er så viktig. Naturen skal alltid forlates slik du fant den eller bedre. At du tar med litt ekstra søppel hjem fra tur har stor betydning for naturen. Vi har med årene blitt mye flinkere til å plukke med oss søppel på tur. Hvis alle plukker litt ekstra søppel blir naturopplevelsene finere for oss alle.

Publisert på tursøstre.no, 4 november 2017

Naturvernforbundet – Plast Naturvernforbundet sin plast-gruppe · 2 484 medlemmer

Bli medlem av gruppen

I Naturvernforbundets plast-gruppe på Facebook deler vi nyheter, linker og diskuterer gode løsninger på plast-problemet.