Torsken i Oslofjorden må fredes

Oslofjorden er i en svært dårlig økologisk forfatning.  Det skyldes blant annet overgjødsling, overfiske og nedbygging av viktige natur.

torsk

Mange organisasjoner etterlyser en redningsaksjon for Oslofjorden. Myndighetene har startet arbeidet med en handlingsplan. En rekke tiltak må innføres for å forbedre denne tilstanden snarest. Men tiltakene er foreløpig sparsomme og lite kooriderte.

I 2019 ble torsken fredet mellom svenskegrensa og Agder. Mange har fått med seg dette og alle sports- og fritidsfiskere tar ansvar. Hvis din datter på 11 år får en torsk på kroken en sommerdag så skal den settes ut igjen så forsiktig som mulig. Også hvis den er død. Fordi det er ulovlig å drepe den og ta den med hjem til middag. 

Fredningen innebærer:

  • Det er forbudt å fiske torsk mellom svenskegrensa og Agder – hele året. 
  • Det er forbudt med alt fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder (se: Vern av kysttorsk i sør (fiskeridir.no) . Områdene ligger mellom Lindesnes og svenskegrensa  og forbudet gjelder fra 1. januar til og med 30. april.
  • Det er forbud å fiske med bunngarn hele året.

Torsken sliter

Likevel har en rekke  yrkesfiskere fått dispensasjon. De fisker torsk lovlig i Oslofjorden og selger på markedet. Tillatelsene er gitt av fiskerimyndighetene.

-Det er meningsløst at yrkesfiskere fremdeles får lov til å fiske på en så desimert og truet bestand som torsken i Oslofjorden, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet og fortsetter:


– Skal vi greie å snu fjordens dårlige status og torskebestandens elendige forfatning, så må alle ta et skikkelig tak. Det gjelder i høyeste grad også yrkesfiskerne. Det er uakseptabelt at myndighetene gir dispensasjon. Vi mener også et totalforbud for trålfiske må innføres snarest for å redusere belastingen på fiskebestandene generelt, slik forskerne også uttaler, påpeker faglederen.

Naturvernforbundet er med i Nettverk for en levende Oslofjord, som består av 14 organisasjoner. De er Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den norske turistforening, Greenpeace, Naturvernforbundet, Fjordgruppa til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, FNF – Forum for natur og Friluftsliv, Forbundet Kysten, Natur og ungdom, Norges Dykkerforbund, Norges Padlerforbund, Bellona, Sabima, WWF, Oslofjordens friluftsråd, Norsk Friluftsliv, Norges seilerforbund, Bærum Elveforum og Båtforbundet (KNMB). 

Ikke rom for dispensasjon

Naturvernforbundet har nylig gitt innspill til Stortingets behandling av et DOK 8-forslag Representantforslag ( Sak – stortinget.no ) om tiltak for å lettere kunne opprette fiskeforbudssoner, forby bunntråling og å utrede behovet for sterkere fiskerestriksjoner i Oslofjorden og behovet for større marine verneområder. Naturvernforbundet mener dette er viktige tiltak for Oslofjorden. Vi støtter forslagene og ber Stortinget vedta forslagene fordi dette er viktige og konkrete tiltak for å redde Oslofjorden.

Nettverk for en levende Oslofjord mener også at yrkesfiskerne ikke må få dispensasjon til å fiske utryddingstruet torsk. Fiskerimyndighetene må sørge for at fredningen blir respektert av alle og Nettverket mener også at Fiskeriministeren må ta større ansvar for å redde torsken, avslutter Håpnes .