Torsk i Oslofjorden

Jeg er veldig glad i å fiske og spesielt torsk, så det er veldig dumt at torsken forsvinner. Jeg fisker både på isen og med stang fra land. Den er en veldig fin fisk, så torsken må reddes.

Denne artikkelen er skrevet av Aleksander Bergmann, 14 år.

Hvorfor forsvinner torsken?
Torsken forsvinner på grunn av global oppvarming. Den drar for å finne kaldere farvann.

Den er forurenset, og det er mer kvikksølv i torsken. Dette kan også være en årsak til at torsken dør. Torsk fra Indre Oslofjord har en konsentrasjon av kvikksølv i kjøttet som er opptil 10 ganger høyere enn normalt. Fisk fra Ytre Oslofjord har to til fem ganger normal konsentrasjon. Det er alvorlig.

Ved to forskjellige anledninger i desember 2018 ble det trålet opp 100 til 200 kilo død torsk i Vestfjorden i Indre Oslofjord. Den døde av oksygenmangel.  Man finner ikke torske egg i Ytre Oslofjord. Torsken i Oslofjorden dør ut. Overfiske og varmere vann kan føre til fiskeforbud.

Fritidsfiskere og yrkesfiskere tar en del torsk. Forskerne har funnet at to av tre torsk dør årlig i Oslofjorden. Og den ene av de to som dør, er blitt fisket opp.

I Bottenviken er torsken nesten utryddet. Den gyter ikke lengre i brakkvannet, som på grunn av forurensing og klimaforandringer er lite levelig og inneholder for lite oksygen.

Den globale oppvarmingen vil medføre at fisken etter hvert søker seg nordover, og dermed forsvinne fra flere områder. I Nordsjøen kan den allerede overfiskede Nordsjø-torsken dø ut, og bli erstattet av sørlige arter som sardiner og ansjos. Også andre verdifulle fiskearter, som makrellen, flytter nordover.

Hvordan skal man hindre at torsken blir utryddet?
Global oppvarming er en stor grunn til at torsken forsvinner. Så man må redusere klimagassutslipp for å stanse klimaendringene. Så må man stanse forurensing og frede gyteområdene langs kysten. Stanse fiske av torsk en periode og slippe ut torsken hvis man får det.

Noen mener det må bli totalforbud mot torskefiske hele året. Mange foreslår fiskeforbud som ikke rammer fiske etter andre arter slik som sjøørret og makrell. Men forbudet mot alt annet fjordfiske bør gjelde i perioden fra 1. januar til og med 30. april hvert år i torskens gyteområde. Det er også lurt å frede alle gyteområdene.

Jeg synes det er dumt at jeg ikke kan fiske torsk i Oslofjorden. Men det er nødvendig å frede torsken slik at den reddes. Om noen år tror jeg det blir mer torsk så jeg kan fiske igjen. Nå kan jeg bare fiske makrell og sjøørret, men det er jo gøy det også.