Arnodd Håpnes

Arnodd Håpnes

,

Ansvarsområder:

  • Overordnet faglig ansvar for Naturvernforbundets faglige arbeid innenfor naturmangfold
  • Arbeider spesielt med skogpolitikk, rovdyr og verneområde

Arnodd Håpnes er trønder og er utdannet biolog. Han har mange års erfaring som feltbiolog både i Norge og på Svalbard med vekt på botanisk forskning og skogøkologiske registreringer. Håpnes begynte i Norges Naturvernforbund i januar 2008 etter å ha jobbet i WWF-Norge siden 1995. Han har gjennom dette arbeidet hatt nasjonale og internasjonale oppgaver knyttet til skogpolitikk, men har også arbeidet med en rekke andre nasjonale naturvernsaker.

Arnodd har vært medforfatter på Cappelens lærebokverk i biologi for videregående skole. Han har også vært norsk redaktør for flere naturhåndbøker og skrevet en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler.